Chủ nhật,  23/01/2022

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10: Xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng

LSO-Hôm nay (9/10), UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10/2020. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào một số nội dung chính được trình tại phiên họp như: dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 tỉnh Lạng Sơn; dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Lạng Sơn; dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025; dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Đề án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025…


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu tại phiên họp

Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư bổ sung một số nội dung vào dự thảo tờ trình liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025 tỉnh Lạng Sơn như: đưa thêm một số chỉ tiêu chủ yếu mà tỉnh đã đạt được trong giai đoạn 2016-2020; các chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025 phải bám vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; cụ thể hoá thêm một số chỉ tiêu liên quan đến từng lĩnh vực.

Đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Chủ tịch UBND nhấn mạnh việc ban hành quy chế là cần thiết đồng thời yêu cầu Sở Ngoại vụ nghiên cứu, chỉnh sửa một số nội dung liên quan đến tiêu đề; bổ sung đối tượng áp dụng quy chế…

Về dự thảo liên quan đến chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý đề xuất với HĐND tỉnh xây dựng nghị quyết hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025. Đồng chí yêu cầu cơ quan soạn thảo làm rõ những điểm du lịch được hỗ trợ; bổ sung đối tượng được hỗ trợ gồm cả cá nhân; xác định cụ thể thời điểm hỗ trợ; nguồn lực thực hiện; rà soát các chính sách hỗ trợ khác.

Đối với dự thảo quyết định ban hành Đề án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan soạn thảo đưa phần trang thiết bị phục vụ dạy và học vào trong đề án để đảm bảo tính đồng bộ; đề án giai đoạn 2021-2025 phải đánh giá được thực trạng cơ sở vật chất trường, lớp học các xã, các thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, từ đó tổ chức thực hiện theo thứ tự ưu tiên…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Trên cơ sở các ý kiến tại phiên họp, các cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung để hoàn thiện các dự thảo đảm bảo thời gian quy định.

TÂN AN