Thứ năm,  20/01/2022

Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp huyện và tương đương

(LSO) – Ngày 10/10/2020, Học viện Hành chính quốc gia phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp huyện và tương đương tại tỉnh Lạng Sơn.

Dự lễ khai giảng có đồng chí Dương Xuân Huyên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, đại diện Sở Nội vụ, đại diện Học viện Hành chính Quốc gia cùng 99 học viên là lãnh đạo, quản lý, các đối tượng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp huyện và tương đương trên địa bàn tỉnh.

Chương trình bồi dưỡng được chia ra làm 2 lớp và tổ chức học trong 8 tuần vào các ngày thứ bảy, chủ nhật.

Đồng chí Dương Xuân Huyên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ khai giảng

Học viên sẽ được giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia truyền đạt các chuyên đề chính về quản lý nhà nước, gồm các kỹ năng phân tích, đánh giá lợi thế so sánh của địa phương; kỹ năng lãnh đạo chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương; kỹ năng quản lý về nhân sự; tài chính; thanh, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kỹ năng giải quyết các vấn đề về an sinh xã hội, kỹ năng đối thoại và tiếp công dân;…

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực của cán bộ công chức, viên chức, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm, xem đây là yếu tố để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh.

Do vậy, việc đào tạo, bồi dưỡng không những trang bị những kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước cho các cán bộ lãnh đạo mà đây còn là giải pháp để thực hiện tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo, quản lý của tỉnh trong thời gian tới.

Đại biểu và các học viên dự lễ khai giảng

Đồng chí đề nghị các học viên sắp xếp thời gian khoa học, hợp lý, xác định trách nhiệm trong học tập, nâng cao ý thức kỷ luật, tham gia hoàn thành chương trình khóa học. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, góp phần triển khai hiệu quả các văn bản hành chính; nâng cao kỹ năng, tác phong làm việc trong quản lý, điều hành cũng như thực hiện nhiệm vụ được giao.

HỒ XUÂN HƯƠNG