Thứ ba,  18/01/2022

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh sơ kết công tác 9 tháng và biểu dương điển hình “Dân vận khéo”

LSO-Chiều nay (12/10), Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khóa XIV tổ chức hội nghị lần thứ 2, sơ kết công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV và tổng kết, đánh giá mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2017-2020.


Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc, cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng và công tác chuyên môn. Đảng bộ đã cơ bản hoàn thành 4/6 nhiệm vụ, trong đó, trọng tâm là chỉ đạo các chi, đảng bộ tổ chức đại hội cấp cơ sở và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối đã tổ chức sơ kết 4 năm, khen thưởng 66 điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong 9 tháng qua, Đảng bộ đã kết nạp được 99 đảng viên mới; kiểm tra, giám sát được 25 tổ chức và đảng viên; thi hành kỷ luật 12 đảng viên.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các chi, đảng bộ đã có nhiều cố gắng, tiếp tục lãnh đạo đảng viên, quần chúng thực hiện chức năng tham mưu cho tỉnh; vừa thực hiện các giải pháp quyết liệt, đồng bộ về phòng, chống dịch bệnh vừa tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh; duy trì kết quả ổn định trên các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thương mại nội địa…

Trong quý IV/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tuyên truyền về thành công Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIV và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Đồng thời chú trọng công tác xây dựng đảng, thực hiện hiệu quả công tác chuyên môn và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm còn lại của năm 2020.

Về tổng kết, đánh giá mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, trong giai đoạn 2017-2020, cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã hướng dẫn các tập thể, cá nhân đăng ký xây dựng mô hình, điển hình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, chức trách, nhiệm vụ của cá nhân và tâm tư, nguyện vọng của quần chúng. Trong hơn 3 năm qua, đã có 50 tập thể, cá nhân đăng ký xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, củng cố, xây dựng hệ thống chính trị…

Qua đó, xuất hiện những mô hình, điển hình tiêu biểu như: Đảng ủy Kho bạc Nhà nước tuyên truyền việc tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quyên góp tiền ủng hộ các gia đình neo đơn; Chi bộ Báo Lạng Sơn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới…


Lãnh đạo Đảng ủy Khối CCQ tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân
có thành tích xuất sắc trong xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”
giai đoạn 2017-2020

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối biểu dương, khen thưởng 9 tập thể, 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2017-2020.

PHƯƠNG DUNG