Thứ sáu,  28/01/2022

Hôm nay, nhiều Đảng bộ tỉnh/thành phố khai mạc Đại hội

Tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, hôm nay 15/10, nhiều Đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến hành phiên khai mạc Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025.
Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cùng các đại biểu tham dự đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. 


1/Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM)
:  Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 có 444 đại biểu chính thức, đại diện hơn 240.000 đảng viên thuộc Đảng bộ tham dự.

Trong phiên trù bị (ngày 14/10), đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, bày tỏ, Đại hội diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn dân nỗ lực thực hiện cao nhất nhiệm vụ kinh tế – xã hội của đất nước, của TPHCM năm 2020, cũng như nhiệm kỳ 2015-2020.

Chuẩn bị cho Đại hội, các dự thảo văn kiện, phương án nhân sự trình Đại hội XI được xây dựng chặt chẽ, nghiêm túc, trách nhiệm và đã báo cáo Bộ Chính trị. Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng có buổi làm việc với tập thể Bộ Chính trị và được Bộ Chính trị, được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng góp ý xây dựng văn kiện.

Đặc biệt, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắc đến yêu cầu, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI phải là đại hội tiêu biểu, mẫu mực của cả nước. Đại hội cũng phải là dấu mốc quan trọng mở ra giai đoạn phát triển mới, với khí thế mới cho Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

2/Tây Ninh: Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 có 350 đại biểu thuộc 13 đoàn đại biểu của 13 đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ, đại diện cho gần 37.000 đảng viên tham dự.

Ðại hội có chủ đề: “Xây dựng Ðảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh; thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát huy truyền thống cách mạng, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng vươn lên, tiềm năng, lợi thế tạo đột phá về kinh tế – xã hội đưa Tây Ninh trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030”.

3/Bạc Liêu:  Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 có 317 đại biểu tham dự đại diện cho gần 26.700 đảng viên trong toàn tỉnh.

Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội xác định phấn đấu đến năm 2025, Bạc Liêu tiếp tục là tỉnh khá của khu vực và phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030; có mức GRDP/người thuộc nhóm cao của vùng; quy mô kinh tế đến năm 2025 tăng từ 2 – 2,5 lần so với năm 2020; phấn đấu đạt chuẩn tỉnh nông thôn mới; trong đó có 15/49 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu…

4/Bình Định: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025 có 350 đại biểu chính thức tham dự.

Ðại hội sẽ thảo luận, đề ra mục tiêu, giải pháp quan trọng cho nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh khóa XX, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư, Phó Bí thư; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

5/Đồng Nai: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 có 348 đại biểu tham dự.

Trong ngày khai mạc (15/10), Đại hội sẽ thông qua dự thảo tóm tắt Báo cáo Chính trị; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI; lấy phiếu giới thiệu nhân sự bầu Bí thư Tỉnh ủy khóa XI; sau đó Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI họp phiên đầu tiên để thực hiện các nội dung theo quy định.

6/Hà Tĩnh: Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 có 347 đại biểu chính thức và gần 100 đại biểu khách mời tham dự.

Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội đặc biệt tập trung vào phương hướng, mục tiêu lớn, 7 nhiệm vụ trọng tâm, 5 chương trình trọng điểm, 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ mới.

Đảng bộ Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định quan điểm kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển liên tục, quyết tâm thực hiện cho kỳ được mục tiêu “Xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ phát triển, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, văn hóa phát triển, xã hội tiến bộ, quốc phòng – an ninh đảm bảo, trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ; cải thiện toàn diện đời sống nhân dân; đến năm 2025 tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người cao hơn bình quân các tỉnh Bắc Trung Bộ; phấn đấu năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước”.

Theo Chinhphu