Thứ sáu,  28/01/2022

Văn phòng Tỉnh ủy đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống văn phòng cấp ủy

LSO-Chiều nay (16/10), Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống văn phòng cấp ủy (18/10/1930-18/10/2020) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy trao tặng Huân chương
Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn

Dự buổi lễ có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí  Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; nguyên lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các ban Đảng; Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; thường trực các huyện, thành ủy.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu ôn lại truyền thống 90 năm ngày thành lập Văn phòng Trung ương Đảng, đồng thời là ngày truyền thống văn phòng cấp ủy đảng.

Quá trình hình thành và phát triển của công tác văn phòng cấp ủy Lạng Sơn thời kỳ đầu gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Hoàng Văn Thụ. Năm 1933, tổ chức cơ sở đảng đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn được thành lập tại xã Thụy Hùng, châu Văn Uyên (nay là xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc) đánh dấu phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng ngày càng phát triển và mở rộng, mốc son chói lọi là cuộc Khởi nghĩa Bắc Sơn vào tháng 9/1940.

Đến tháng 5/1945, tại Bản Khu, xã Hoa Thám, huyện Bình Gia, đại diện liên Tỉnh ủy Cao-Bắc-Lạng đã chỉ định Tỉnh ủy lâm thời, cũng trong năm 1945, bộ máy giúp việc được thành lập. Đến năm 1947, Tỉnh ủy đã chỉ đạo tách từ Văn phòng Tổng bộ Việt Minh và thành lập Văn phòng Tỉnh ủy.

Trong giai đoạn này, Văn phòng Tỉnh ủy đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn, bảo vệ an toàn các hoạt động của Tỉnh ủy. Đồng thời chủ động tham mưu phục vụ kịp thời việc tổ chức thực hiện thắng lợi các nghị quyết của đảng qua các thời kỳ, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi công cuộc kháng chiến kiến quốc giai đoạn 1945-1975.

Bước vào thời kỳ đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và trực tiếp là Thường trực Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn không ngừng lớn mạnh và trưởng thành.

Văn phòng Tỉnh ủy đã thực hiện tốt chức năng là trung tâm thông tin, tổng hợp phục vụ lãnh đạo của cấp ủy, tham mưu thực hiện tốt công tác nắm bắt, tổng hợp thông tin về các vấn đề xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị và các vấn đề về phát triển kinh tế – xã hội, từ đó tham mưu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
phát biểu tại lễ kỷ niệm

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Trong suốt chặng đường lịch sử 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn ghi nhận sự trưởng thành và những đóng góp to lớn của hệ thống văn phòng cấp ủy. Nhìn lại những kết quả mà đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đạt được trong những năm qua trên tất cả các lĩnh vực có sự đóng góp to lớn của Văn phòng Tỉnh ủy và hệ thống văn phòng cấp ủy các cấp.

Thời gian tới, trong bối cảnh trong nước và thế giới có nhiều biến động và đối mặt với nhiều thách thức. Những nhiệm vụ mới đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp. Do đó, để thực hiện tốt công tác tham mưu, văn phòng cấp ủy các cấp cần bám sát chức năng nhiệm vụ, bám sát nghị quyết đại hội đảng các cấp để tham mưu triển khai công việc đúng trọng tâm, trọng điểm và xử lý hiệu quả những vấn đề đột xuất nảy sinh từ thực tiễn.

Trước mắt, văn phòng cấp ủy cần tham mưu cho cấp ủy cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII bằng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch chuyên đề nhằm sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.


Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Chánh văn phòng Tỉnh ủy đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm

Bên cạnh đó, văn phòng cấp ủy các cấp cần chủ động đổi mới  công tác tham mưu đối với các chủ trương, quan điểm giải pháp lớn phục vụ công tác lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy trên các lĩnh vực của đời sống xã hội… Văn phòng Tỉnh ủy cần thường xuyên phối hợp với các ban đảng để tham mưu đề xuất thực hiện các nhiệm vụ kịp thời hiệu quả. Đồng thời thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức đủ tài để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015 đến năm 2019 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao
kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn phòng cấp ủy” cho các cá nhân

Cũng trong dịp này, 9 cá nhân được trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn phòng cấp ủy” năm 2020.

CÔNG QUÂN- NGUYỄN PHƯƠNG