Thứ ba,  18/01/2022

Đại biểu 33 tỉnh, thành phố tham gia hội nghị triển khai Luật Thanh niên năm 2020

LSOSáng nay (20/10), tại thành phố Lạng Sơn, Bộ Nội vụ phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai Luật Thanh niên.

Dự hội nghị về phía trung ương có đồng chí Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; về phía tỉnh có đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; đại diện Liên hợp quốc có bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam cùng đại diện UBND 33 tỉnh, thành miền Bắc và miền Trung.


Đồng chí Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu khai mạc

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn khẳng định: Luật Thanh niên có ý nghĩa chính trị, pháp lý sâu sắc trong điều kiện mới; đảm bảo tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của thanh niên; xây dựng thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có đạo đức, ý thức công dân, sống có lý tưởng; hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thời kỳ phát triển và hội nhập quốc tế…

Thứ trưởng mong muốn qua hội nghị, các ban, ngành, địa phương nắm được nội dung, chính sách đối với thanh niên quy định trong luật, hiểu rõ định hướng và trách nhiệm để đưa Luật Thanh niên vào cuộc sống.


Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn
phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ ra một số hạn chế trong việc triển khai Luật Thanh niên năm 2005. Với Luật Thanh niên 2020, thời gian tới UBND tỉnh sẽ tổ chức thực hiện bằng những việc làm cụ thể được thảo luận trong hội nghị tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2012 – 2020 và Đề án 500 trí thức trẻ tình nguyện diễn ra trong ngày 21/10/2020.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến Luật Thanh niên năm 2020; một số điểm mới của Luật Thanh niên năm 2020 so với Luật Thanh niên năm 2005; một số nội dung cần triển khai thực hiện và trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai, thi hành Luật Thanh niên. Cùng đó, các đại biểu cũng tiến hành thảo luận nhóm xây dựng kế hoạch triển khai Luật Thanh niên tại các địa phương.


Đại diện UBND 33 tỉnh, thành miền Bắc và miền Trung tham gia hội nghị

Luật Thanh niên năm 2020 gồm 7 chương, 41 điều, trong đó có nhiều điểm mới so với Luật Thanh niên năm 2005 như: không quy định quyền và nghĩa vụ của thanh niên; luật hóa các quy định của Đảng về Tháng thanh niên, đối thoại với thanh niên; có chính sách cụ thể đối với từng đối tượng thanh niên…

HOÀNG VƯƠNG