Thứ bảy,  25/09/2021

Dự kiến nội dung kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh khóa XVI

LSOHôm nay (21/10), Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch dự kiến nội dung kỳ họp thứ hai mươi HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh và một số sở, ngành.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất cao với dự kiến nội dung kỳ họp thứ hai mươi HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự kiến, kỳ họp thứ 20 sẽ diễn ra trong 2,5 ngày, từ ngày 8 đến 10/12/2020.

 Kỳ họp sẽ nghe, nghiên cứu, thảo luận đối với 21 báo cáo, 27 tờ trình và 29 quyết nghị của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh, các cơ quan tư pháp, Đoàn ĐBQH tỉnh và các cơ quan chức năng khác.

Để kỳ họp đạt chất lượng cao, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo, phân công thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết; ấn định thời gian gửi các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết; chỉ đạo các tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp theo kế hoạch…


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND nhấn mạnh: Kỳ họp thứ hai mươi HĐND tỉnh khóa XVI là kỳ họp quan trọng, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021.

Do vậy, để kỳ họp đạt chất lượng cao, các sở, ngành liên quan cần làm tốt công tác chuẩn bị các tài liệu liên quan đến những nội dung sẽ được đưa ra bàn thảo tại kỳ họp. Trong đó, các sở, ngành cần tham mưu giúp UBND tỉnh rà soát lại tiêu đề và chuẩn bị các báo cáo, tờ trình đảm bảo chất lượng, tiến độ và đúng quy định pháp luật.

Đồng chí đề nghị: Các ban của HĐND tỉnh làm tốt công tác thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp; bảo đảm các điều kiện phục vụ tốt mọi hoạt động của kỳ họp; các đại biểu HĐND tỉnh, các cơ quan liên quan tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, tuyên truyền về các hoạt động trước, trong và sau kỳ họp.

Trong chương trình, hội nghị cho ý kiến đối với kết quả thực hiện Nghị quyết số 58 ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công năm 2020 tỉnh Lạng Sơn; Nghị quyết số 08 ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Đối với Nghị quyết số 58, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các chương trình, dự án, nhất là các dự án trọng điểm, dự án phải hoàn thành trong năm 2020; chỉ đạo kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc về vốn, về công tác giải phóng mặt bằng nhằm tạo điều kiện để các chủ đầu tư, nhà thầu triển khai các dự án, công trình thuận lợi nhất; nợ xây dựng cơ bản của tỉnh trong tầm kiểm soát. Mặc dù kết quả còn khiêm tốn do chịu nhiều tác động tiêu cực của thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19, cơ chế, chính sách trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng có sự thay đổi… thì đây là kết quả đáng ghi nhận.

Đối với Nghị quyết số 08, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: Đây là chính sách rất thiết thực, bước đầu đã có nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân quan tâm tìm hiểu. Đến hết tháng 9/2020 đã có 312 hồ sơ đề nghị hỗ trợ, trong đó có 145 hồ sơ đủ điều kiện xem xét. Hiện nay, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đang tiến hành rà soát, thẩm định trình cấp có thẩm quyền theo quy định. Chính sách này hứa hẹn sẽ mang lại sự chuyển biến rất tích cực trong phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của UBND tỉnh và các cơ quan, địa phương trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 58.

Đồng chí đề nghị: Thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, nhất là vốn ODA, vốn chương trình mục tiêu Quốc gia. Tăng cường phối hợp, tổ chức kiểm tra, giám sát các chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng dự án, đôn đốc chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán vốn, quyết liệt thực hiện giải phóng mặt bằng.

Đối với Nghị quyết 08, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: UBND tỉnh và các cơ quan liên quan tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tính tất yếu và tầm quan trọng của việc thực hiện chính sách đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, nhóm hộ sản xuất trên địa bàn tỉnh về các nội dung chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến thực hiện chính sách của nghị quyết. Khẩn trương rà soát, thẩm định các dự án đủ điều kiện, các dự án đã đề xuất, đồng thời giải ngân hết nguồn vốn đã cân đối; chủ động rà soát khó khăn, vướng mắc; kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ các nhà đầu tư, nhất là tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tiếp cận nguồn vốn tín dụng đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã để chính sách thực sự mang lại hiệu quả, giá trị cho nhà đầu tư.

NÔNG ĐÌNH QUANG