Thứ bảy,  25/09/2021

Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện một số nghị quyết tại huyện Đình Lập

LSO-Sáng nay (22/10), đoàn kiểm tra của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra tình hình tổ chức triển khai thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 tại UBND huyện Đình Lập.

Đoàn đã kiểm tra tình hình triển khai thực hiện 5 nghị quyết của HĐND tỉnh, bao gồm: Nghị quyết số 58 về kế hoạch đầu tư công năm 2020; Nghị quyết số 08 về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn giai đoạn 2020 – 2025; Nghị quyết số 12 về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn; Nghị quyết số 20 về quy định định mức hoạt động và một số mức chi đặc thù đối với đội tuyên tuyền lưu động và đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn; Nghị quyết số 64 về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ loại hình giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn, giai đoạn 2018 – 2025.

Thời gian qua, UBND huyện Đình Lập đã tích cực triển khai các nghị quyết, ban hành các công văn, kế hoạch thực hiện và đạt nhiều kết quả.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 58 về kế hoạch đầu tư công năm 2020, tính đến ngày 20/10/2020, giá trị khối lượng các công trình chuyển tiếp và khởi công mới là hơn 102,5 tỷ đồng, đạt hơn 67% kế hoạch. Về thực hiện Nghị quyết số 08, đến nay, huyện có 41 dự án đã được thẩm định đủ điều kiện hỗ trợ lãi suất vốn vay, trong đó có 32 dự án đã được giải ngân với số tiền trên 12 tỷ đồng. Các dự án còn lại đang tiếp tục xác minh, thẩm định theo quy định. Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 20, huyện đã tổ chức được 40 buổi tuyên truyền lưu động; 38 cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn văn hóa, văn nghệ.

Về thực hiện Nghị quyết số 12, trên địa bàn chưa có dự án nào triển khai và đề nghị được hỗ trợ. Đối với Nghị quyết số 64, trên địa bàn hiện không có cơ sở giáo dục ngoài công lập nên không được hỗ trợ kinh phí xây dựng mới phòng học và hỗ trợ thu nhập cho giáo viên…

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn kiểm tra và lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện Đình Lập trao đổi, thảo luận một số nội dung trong việc thực hiện một số nghị quyết của HĐND liên quan đến các vấn đề như: giải ngân các nguồn vốn; tiếp cận và phát huy hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ; hiệu quả và khó khăn trong triển khai các mô hình, ứng dụng công nghệ cao vào phát triển kinh tế…


Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh
phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh: Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Đình Lập đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh và đạt nhiều kết quả đáng kể.


Đoàn kiểm tra mô hình trồng măng tây tại thôn Tà Hón, xã Đình Lập

Đồng chí đề nghị: Trong thời gian tới, huyện cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh tập thể, vai trò người đứng đầu, lãnh đạo và triển khai thực hiện để các nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống. Trong đó, UBND huyện cần chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy nhanh công tác thẩm tra, quyết toán vốn đầu tư đối với các công trình đã hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai các chương trình dự án trong kế hoạch đầu tư công; tuyên truyền, vận động Nhân dân hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; huyện cần phát huy tiềm năng, lợi thế của địa bàn để phát triển công nghiệp và du lịch…


Đoàn kiểm tra mô hình chăn nuôi bò ở thôn Tà Hón, xã Đình Lập

Trước đó, đoàn đã kiểm tra thực tế 3 mô hình kinh tế trên địa bàn huyện gồm: mô hình trồng măng tây, mô hình nuôi bò ở thôn Tà Hón, xã Đình Lập và mô hình nuôi gà tại thôn Đồng Nhất, xã Cường Lợi.

HOÀNG HUẤN