Thứ năm,  23/09/2021

Hội nghị lần thứ nhất Ban Thường vụ Tỉnh ủy khoá XVII

LSO-Sáng nay (23/10), đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kỳ thứ I, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Về phía Trung ương có đại diện Văn phòng Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về 12 nội dung. Trong đó, các đại biểu tập trung chủ yếu thảo luận và cho ý kiến về Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU, ngày 11/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường công tác xúc tiến đầu tư giai đoạn 2016 – 2020.

Về Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, các đại biểu đã tập trung làm rõ hơn nội dung của dự thảo. Đồng thời đề xuất, cho ý kiến về phương thức, cách thức, thời gian tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết. Các đại biểu cũng đề xuất sau khi ban hành chỉ thị thì cần tiếp tục ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Về Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU, ngày 11/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường công tác xúc tiến đầu tư giai đoạn 2016 – 2020, các đại biểu cho ý kiến, báo cáo cần nêu rõ những kết quả của tỉnh trong công tác xúc tiến đầu tư, làm rõ hơn nữa những hạn chế ảnh hưởng đến công tác thu hút đầu tư của tỉnh.


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Kết luận hai nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ: Việc ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là cần thiết, thể hiện rõ sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến cán bộ, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, chỉ thị cần ngắn, gọn, dễ hiểu, nhất là nội hàm của chỉ thị phải thể hiện sự đổi mới trong việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Việc triển khai được thực hiện ở tất cả các cấp. Thời gian tổ chức thực hiện ngay trong quý IV/2020. Bên cạnh đó, cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền về việc quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đối với nội dung Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU, ngày 11/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Nội dung báo cáo cần khẳng định rõ những nỗ lực của tỉnh trong công tác xúc tiến đầu tư thông qua việc đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, ban hành những chính sách ưu đãi… Về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác xúc tiến đầu tư trong giai đoạn tới, cơ quan soạn thảo cần bám sát vào mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong chương trình Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã nghe và cho ý kiến một số dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, dự thảo Báo cáo của Ban Thương vụ Tỉnh ủy như: Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TU, ngày 30/5/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015 – 2020 và những năm tiếp theo;…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao các cơ quan, đơn vị soạn thảo dự thảo chỉ thị, dự thảo báo cáo và dự thảo tờ trình. Đồng chí nhấn mạnh: Các nội dung dự thảo được trình bày tại hội nghị cũng như các ý kiến tại hội nghị khá toàn diện và sát với từng nội dung cụ thể. Tuy vậy, một số dự thảo, cơ quan soạn thảo cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện để sớm ban hành.

TRÍ DŨNG