Thứ năm,  20/01/2022

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 10

LSO-Ngày 27/10/2020, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10/2020. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Phiên họp kỳ này, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào 11 nội dung dự thảo báo cáo, tờ trình do 7 cơ quan trình. Trong đó, phiên họp đã dành nhiều thời gian để đánh giá, thảo luận nội dung dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021.

Năm 2020, tình hình thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19 diễn ra hết sức phức tạp, gây ảnh hưởng lớn, tác động trực tiếp đến mọi lĩnh vực kinh tế – xã hội và đời sống của Nhân dân trong tỉnh.

Trước tình hình đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, triển khai thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế – xã hội.

Qua đó, tỉnh đã đạt được những kết quả khả quan như: công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh đạt kết quả cao; thương mại dịch vụ hoạt động ổn định trở lại; sản xuất nông – lâm nghiệp và công nghiệp tăng nhẹ; thu, chi ngân sách đạt kế hoạch đề ra; an sinh xã hội và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá làm rõ kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế trên tất cả các lĩnh vực trong năm 2020, đồng thời cho ý kiến vào những mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2021.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ,
Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn song ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung quyết liệt chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ; tập trung khắc phục hạn chế, khó khăn do thiên tai, dịch bệnh gây ra. Qua đó, tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trong dự thảo báo cáo, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan soạn thảo cần bổ sung, làm rõ một số nội dung như: việc xử lý, giải quyết những vướng mắc về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tính toán lại tốc độ tăng trưởng GRDP và thu nhập bình quân đầu người năm 2020; đánh giá rõ hơn kết quả thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn; bổ sung lĩnh vực văn hoá, các hoạt động đối ngoại.

Về nhiệm vụ, giải pháp năm 2021, cơ quan soạn thảo cần bổ sung một số chỉ tiêu liên quan đến xây dựng nông thôn mới; điều chỉnh phạm vi ranh giới Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn; phấn đấu cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng hợp phần 2, đoạn Hữu Nghị – Chi Lăng tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn; triển khai thực hiện đề án chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải và xe máy chuyên dùng trên địa bàn tỉnh…

Phiên họp cũng đã nghe, thảo luận một số nội dung khác như: dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2020, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2021-2023; dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hoá thôn, tổ dân phố; sân tập thể dục thể thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025; dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết về việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020.

Về nội dung liên quan đến công tác thu, chi ngân sách, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính đánh giá hạn chế trong sử dụng ngân sách nhà nước năm 2020, từ đó có giải pháp khắc phục trong thời gian tiếp theo. Đồng thời thống nhất chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2021 là 5.735 tỷ đồng.

Về nội dung hỗ trợ xây dựng nhà văn hoá thôn, tổ dân phố, sân tập thể thao xã, phường, thị trấn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tập trung cao để thực hiện đầy đủ các bước theo quy định để trình kịp thời. Dự thảo cần bổ sung thôn thuộc xã an toàn khu vào nhóm thôn thuộc xã khu vực 3, thôn đặc biệt khó khăn của xã khu vực 2 và thôn của xã biên giới.

Đối với nội dung về việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, đồng chí yêu cầu 2 huyện: Bình Gia, Bắc Sơn tiếp tục nghiên cứu kỹ hơn các thôn dự kiến sáp nhập đã tổ chức họp dân nhiều lần nhưng không đủ số lượng cử tri theo quy định để có quyết định cho phù hợp. Ban Dân tộc tỉnh nghiên cứu đề xuất thực hiện các thủ tục trình Trung ương xem xét các chính sách của thôn khu vực 3 khi thực hiện sáp nhập với thôn khác, xã khác không phải khu vực 3.

Phiên họp cũng thảo luận và thông qua một số nội dung quan trọng khác.

TÂN AN