Chủ nhật,  23/01/2022

Công bố sáu Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội


Một phiên họp của UBTVQH.

Ngày 29-10, Tổng Thư ký Quốc hội – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội có công văn gửi các cơ quan báo, đài về đăng tải các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, như sau:

1) Nghị quyết số 1032/2020/UBTVQH14 về cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan là cấp tướng của đơn vị thành lập mới ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trực thuộc Bộ Quốc phòng.

2) Nghị quyết số 1034/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

3) Nghị quyết số 1035/NQ-UBTVQH14 về việc phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Khánh Hòa.

4) Nghị quyết số 1036/NQ-UBTVQH14 về việc điều chuyển dự toán kinh phí đảm bảo hoạt động năm 2020 của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan.

5) Nghị quyết số 1037/NQ-UBTVQH14 về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Văn Nên.

6) Nghị quyết số 1038/NQ-UBTVQH14 về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Văn Thắng.

Ngoài ra, bạn đọc có thể xem các Nghị quyết được đăng toàn văn trên Cổng thông tin điện tử Quốc hội (http//www.quochoi.vn).

Theo Nhandan