Thứ tư,  04/08/2021

Bồi dưỡng trực tuyến nghiệp vụ, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên

LSO-Ngày 5/11/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn các chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức tại 194 điểm cầu cho hơn 10.000 cán bộ, đảng viên trên cả nước. Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.


Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

Tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn, dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; các báo cáo viên cấp tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên ban tuyên giáo các huyện, thành phố, các đảng uỷ trực thuộc Đảng bộ tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định vai trò quan trọng của nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị trong công tác xây dựng Đảng. Đồng chí đề nghị các đại biểu nắm vững nội dung cơ bản nhất là những điểm mới các tài liệu; chủ động nghiên cứu tài liệu và tăng cường trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn địa phương, đơn vị mình để nhận thức đầy đủ hơn những nội dung được phổ biến tại hội nghị.

Trong 1 ngày, đại biểu được truyền đạt 3 chuyên đề: những nội dung cơ bản, điểm mới trong tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo ở cơ sở; những nội dung cơ bản, điểm mới trong tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền miệng; những điểm mới trong tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

Các báo cáo viên đã tập trung nêu những nội dung cụ thể như: kết cấu chương trình giảng dạy; bối cảnh quốc tế và trong nước mới tác động đến công tác tuyên giáo; các hình thức tuyên truyền cổ động mới; kỹ năng chuẩn bị bài, tổ chức buổi tuyên truyền miệng; kỹ năng kết hợp ngôn ngữ và phương tiện trực quan để bài thuyết trình ấn tượng, hấp dẫn người nghe; một số nội dung trong báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

PHƯƠNG DUNG