Chủ nhật,  26/09/2021

Hội thảo khoa học cấp quốc gia “90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”

LSO-Sáng nay (11/11), tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học trực tuyến cấp quốc gia với chủ đề: “90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020)”.

Chủ trì hội thảo có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.


Các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn tham gia hội thảo khoa học trực tuyến

Dự hội thảo tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có các đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận những vấn đề: khẳng định tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chủ trương đúng đắn, sáng tạo của Đảng về đại đoàn kết dân tộc và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân là một bộ phận hữu cơ, tư tưởng xuyên suốt trong đường lối chiến lược cách mạng Việt Nam; khẳng định vai trò, đóng góp to lớn của Mặt trận Dân tộc Thống nhất trong việc khơi dậy, phát huy truyền thống yêu nước; đúc kết những bài học kinh nghiệm trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc…

Các đại biểu cũng đưa ra những đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm xây dựng và phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

Hội thảo là hoạt động khoa học có ý nghĩa, đồng thời là dịp tôn vinh và tri ân công ơn các anh hùng, liệt sĩ các thế hệ mặt trận đã trọn đời vì nước, vì dân; những thương bệnh binh, cựu chiến binh, chiến sĩ, đồng bào cả nước; các nhân sĩ, trí thức, những người tiêu biểu trong các dân tộc, chức sắc tôn giáo, đồng bào yêu nước sống xa Tổ quốc đã góp phần xứng đáng vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc suốt 90 năm qua.

HOÀNG HUẤN