Thứ tư,  08/12/2021

Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền: Hiệu quả từ Quyết định số 218 của Bộ Chính trị

(LSO) – Thời gian qua, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp và các tổ chức chính trị – xã hội trong tỉnh đã chủ động, tích cực thực hiện công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo tinh thần Quyết định 218 – QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị. Qua đó, tạo được sự đồng thuận cao của xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Ông Nông Dương Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh cho biết: Để thực hiện hiệu quả Quyết định số 218, hằng năm, MTTQ và các tổ chức, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở xây dựng chương trình phối hợp và thống nhất hành động, tập trung vào các nội dung như: tham gia góp ý vào quá trình xây dựng, ban hành các văn kiện, văn bản quy phạm pháp luật; cơ chế, chính sách, chương trình, dự án, nhất là nội dung liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân…

Đại biểu nêu ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức tháng 10/2016

Từ năm 2014 đến nay, MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội các cấp đã phối hợp tổ chức lấy ý kiến của các chuyên gia, đại diện các tầng lớp Nhân dân với hơn 50 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các dự án luật, văn kiện của Đảng… Qua đây, thu được hơn 400 ý kiến góp ý trực tiếp và bằng văn bản. Nhiều ý kiến đã chỉ ra những nội dung chưa hợp lý, giúp đơn vị tham mưu, tư vấn chỉnh sửa văn bản trước khi ban hành.

Riêng từ đầu năm 2020 đến nay, MTTQ các cấp đã tổ chức 12 hội nghị lấy ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình đại hội Đảng các cấp, nhận được gần 200 ý kiến góp ý. Nhiều ý kiến đã thẳng thắn nêu những tồn tại, hạn chế nhiệm kỳ qua cũng như góp ý mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ tới để ban biên tập của Tổ văn kiện Đại hội nghiên cứu, chỉnh sửa; góp phần xây dựng hệ thống văn bản chặt chẽ, hiệu lực, hiệu quả, tạo sự đồng thuận xã hội.

Đơn cử như ý kiến đóng góp của ông Nguyễn Duy Sinh, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Kinh tế của Ủy ban MTTQ tỉnh vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 về nội dung phát triển kinh tế cửa khẩu, trong đó, ông đã ý kiến cụ thể 2 vấn đề: cần đề ra giải pháp cụ thể để xử lý tình trạng ùn ứ hàng hóa nông sản xuất khẩu tại một số cửa khẩu; xem xét, bổ sung nội dung công tác chỉ đạo, chủ động hơn trong công tác đối ngoại để nâng cao năng lực thông quan hàng hóa.

Đại biểu nêu ý kiến góp ý vào dự thảo Đề án xây dựng tuyến phố đi bộ trên địa bàn thành phố Lạng Sơn

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ còn được thể hiện qua việc nắm bắt, tập hợp, phản ánh kịp thời ý kiến, kiến nghị của Nhân dân đến cấp ủy, chính quyền các cấp; phối hợp tổ chức tiếp xúc giữa Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND các cấp với cử tri…

Ông Nguyễn Văn Rần, cử tri xã Y Tịch, huyện Chi Lăng cho biết: Tại các hội nghị, đại biểu HĐND các cấp đã giải đáp, tiếp thu đầy đủ các ý kiến của cử tri. Nhiều ý kiến sau khi chúng tôi nêu đã được giải quyết kịp thời, nhất là các vấn đề liên quan đến xây dựng nông thôn mới, nên Nhân dân rất phấn khởi.

Cùng với MTTQ, tổ chức đoàn thể các cấp đã chú trọng công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên nhằm tạo nguồn phát triển Đảng. Các cấp hội phụ nữ tích cực tuyên truyền cán bộ, hội viên nỗ lực, phấn đấu vươn lên, khẳng định vị trí của mình trong mọi lĩnh vực công tác. Qua đó, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tăng so với nhiệm kỳ trước, đối với cấp tỉnh đạt 18,86%, tăng 2,19%; cấp huyện đạt 28,47%, tăng 4,74% và cấp xã đạt 25,5%, tăng 4,1%.

Có thể nói, Quyết định 218 của Bộ Chính trị đã tạo ra cơ chế và những định hướng cụ thể để MTTQ, các tổ chức, đoàn thể tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền hiệu quả hơn. Qua đó, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Từ khi thực hiện Quyết định số 218, bình quân mỗi năm, ủy ban MTTQ các cấp phối hợp tổ chức để ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri được gần 30 cuộc, thu được hơn 300 ý kiến, kiến nghị của cử tri; tổ chức cho đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri được hơn 2.000 cuộc, nhận được gần chục nghìn lượt ý kiến, kiến nghị, phản ánh, đề đạt nguyện vọng của cử tri.
ĐINH HƯƠNG - SƠN LÂM