Thứ tư,  08/12/2021
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kỳ thứ 2:

Thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 và dự kiến kế hoạch năm 2021

LSO-Ngày 16/11/2020, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kỳ thứ 2.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận các dự thảo báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về các vấn đề: tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch đầu tư công, thực hiện dự toán thu – chi ngân sách năm 2020 và dự kiến kế hoạch năm 2021.

Theo dự thảo báo cáo, năm 2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt với quyết tâm chính trị cao; chủ động, sáng tạo, linh hoạt tập trung thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục ảnh hưởng của thiên tai, vừa phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội.

 Theo đó, năm 2020, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 2,03%. Các lĩnh vực kinh tế được duy trì ổn định và có tăng trưởng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 6,2 nghìn tỷ đồng, bằng 100,9% dự toán.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục được quan tâm và có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của Nhân dân được nâng lên. Quốc phòng – an ninh, đối ngoại được củng cố, ngày càng vững mạnh.

Trong tổng số 18 chỉ tiêu chủ yếu đề ra, có 14 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu; cơ bản hoàn thành 17/17 nhiệm vụ thuộc 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện năm 2020. Trong đó: 5 nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, 10 nhiệm vụ hoàn thành tốt, 2 nhiệm vụ hoàn thành.

Đối với thực hiện kế hoạch đầu tư công, các cấp, ngành đã có nhiều cố gắng trong triển khai, dự kiến đến hết năm 2020, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 96,4%.

Năm 2021, UBND tỉnh xác định phương châm hành động: “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”.

Trong đó, xác định mục tiêu tổng quát: tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, phấn đấu năm 2021 đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 7 – 7,5%; tiếp tục thực hiện các biện pháp thảo gỡ khó khăn, phục hồi kinh tế – xã hội do ảnh hưởng của dịch bệnh; quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng bộ máy liêm chính, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp; củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế…

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với các dự thảo báo cáo, đồng thời đóng góp một số ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2021, tập trung vào các vấn đề: khai thác tốt các nguồn thu; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tập trung đầu tư các dự án, công trình trọng điểm; phát huy vai trò của lãnh đạo các cấp, ngành trong triển khai thực hiện nhiệm vụ…


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Trong năm 2020, cả hệ thống chính trị đã chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đồng chí cơ bản nhất trí với ý kiến của các đại biểu và nội dung các dự thảo; đồng thời phân tích, làm rõ thêm những thành tựu, cũng như hạn chế cần khắc phục.

Đồng chí chỉ đạo: Các cấp, ngành tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nâng cao hiệu quả công tác; tập trung cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư đến với Lạng Sơn; ưu tiêu đầu tư các công trình lớn, trọng điểm, cấp thiết; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…Đồng thời tiếp tục nghiên cứu, đề ra giải pháp khắc phục triệt để hạn chế đã chỉ ra.

Tại hội nghị, các đại biểu đã xem xét, thảo luận tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về các vấn đề: xin chủ trương thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh trực thuộc UBND tỉnh; chủ trương lập đề án xây dựng, phát triển thành phố Lạng Sơn đến năm 2030 và điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sau khi thảo luận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý về mặt chủ trương, giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến, hoàn chỉnh các phương án, đề án, thực hiện các bước theo quy định.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe, thảo luận và cho ý kiến về chương trình hoạt động đối ngoại của tỉnh năm 2021; báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về triển khai thực hiện Kết luận số 13, ngày 31/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy của về chế độ trợ cấp hằng tháng đối với đảng viên đã được tặng huy hiệu 50 năm tuổi đảng trở lên; các tờ trình của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Tỉnh ủy về dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVII; chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2020; công tác tổ chức cán bộ…  

VŨ NHƯ PHONG