Thứ hai,  25/10/2021

Phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở của các tổ chức cơ sở đảng

LSO-Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016 – 2020 diễn ra sáng nay (17/11).

Cùng dự hội nghị có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thường trực các thành ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc.

Triển khai đề án, trong 5 năm qua, các cấp uỷ, tổ chức đảng đã nghiêm túc quán triệt, thực hiện cơ bản đạt, đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu đề án đã đặt ra. Công tác xây dựng, củng cố TCCSĐ thường xuyên được quan tâm, kiện toàn đồng bộ, phù hợp với hệ thống tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Từ năm 2018 đến năm 2020, toàn tỉnh đã giảm được 58 TCCSĐ và 357 chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở. Chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng lên, công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm chú trọng cả chất lượng, số lượng và cơ cấu. Bình quân mỗi năm, toàn tỉnh kết nạp được trên 2.000 đảng viên, vượt chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.

Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng TCCSĐ và đảng viên được thực hiện nghiêm túc, thực chất. Hằng năm, tỷ lệ TCCSĐ đạt trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đều đảm bảo quy định, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%. Công tác thi đua, khen thưởng TCCSĐ, đảng viên được thực hiện chặt chẽ, kịp thời.

Những kết quả trên đã góp phần củng cố hệ thống tổ chức của Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị, qua đó giúp thực hiện có kết quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong củng cố, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động các TCCSĐ. Đồng thời tập trung phân tích, làm rõ những nguyên nhân, hạn chế và đề xuất giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các TCCSĐ và chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những chuyển biến tích cực qua 5 năm thực hiện đề án.

Đồng chí nêu rõ một số hạn chế như: khả năng vận dụng, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của một số cấp ủy còn hạn chế; một số chi bộ chưa thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là ở các chi bộ thôn, khu, khối phố; nội dung sinh hoạt của một số chi bộ chưa có nhiều nội dung đổi mới, chưa chú trọng sinh hoạt chuyên đề; việc đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở còn lúng túng.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị: Cấp ủy các cấp cần khắc phục những hạn chế, yếu kém, tiếp tục giữ vững, phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở của các TCCSĐ; chú trọng thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.


Các đại biểu dự hội nghị

Cùng với đó, thường xuyên quan tâm kiện toàn TCCSĐ, chú trọng củng cố những TCCSĐ yếu kém; thực hiện nghiêm túc các quy định về đánh giá, xếp loại TCCSĐ, đảng viên, đảm bảo thực chất, tránh hình thức, chạy theo thành tích; tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng.

TRÍ DŨNG – PHƯƠNG VY