Chủ nhật,  24/10/2021

Đoàn công tác của tỉnh dự ngày hội đại đoàn kết tại Bắc Sơn

LSO-Hôm nay (18/11), các đoàn công tác của tỉnh dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại một số khu dân cư trên địa bàn huyện Bắc Sơn.

* Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lạng Sơn làm trưởng đoàn dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Nà Nâm, xã Tân Lập, huyện Bắc Sơn.


Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Bí thư Thành ủy Lạng Sơn tặng quà các gia đình chính sách ở thôn Nà Nâm,
xã Tân Lập, huyện Bắc Sơn

Khu dân cư thôn Nà Nâm có 84 hộ với 391 nhân khẩu, gồm 3 dân tộc Tày, Nùng, Kinh cùng sinh sống. Trong năm 2020, người dân trong thôn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế. Qua đó, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương và nâng cao mọi mặt đời sống. Đến nay, Nà Nâm chỉ còn 5 hộ nghèo, giảm 3 hộ; thu nhập bình quân đạt 36 triệu đồng/người/năm, tăng 7 triệu đồng so với năm 2019. Thôn không còn nhà tạm, nhà dột nát.

Người dân trong thôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối  của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Trong năm, thôn có 6 hộ gia đình hiến 960 m² đất  để làm đường giao thông và các công trình dân sinh, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Nhờ đó, thôn đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, có 79/84 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm 94%.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí trưởng đoàn công tác biểu dương và chúc mừng những kết quả mà tập thể thôn Nà Nâm, xã Tân Lập đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí đề nghị: Thời gian tới, chi ủy, trưởng thôn, ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể trong thôn tiếp tục thực hiện tốt một số nội dụng: nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo trên địa bàn; phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ và Nhân dân thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025; vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, phong trào đền ơn, đáp nghĩa, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, tiến tới xóa hết hộ nghèo, cận nghèo; đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, xây dựng khu dân cư văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự…


Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Bí thư Thành ủy Lạng Sơn tặng quà khu dân cư thôn Nà Nâm,
xã Tân Lập, huyện Bắc Sơn

Nhân dịp này, đồng chí trao quà cho khu dân cư thôn Nà Nâm và 10 gia đình chính sách trên địa bàn.

* Đoàn công tác gồm: lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Thanh Yên 1, xã Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn.


Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND,
Ủy ban MTTQ tỉnh cho khu dân cư thôn Thanh Yên 1

Thôn Thanh Yên 1 có 90 hộ gia đình với 517 nhân khẩu, 100% dân tộc Tày cùng sinh sống đoàn kết. Bà con luôn tin tưởng và chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thi đua lao động sản xuất, làm giàu chính đáng. Thu nhập bình quân của thôn hiện đạt 31 triệu đồng/người/năm.
Trong năm 2020, Ban công tác Mặt trận đã phối hợp tổ chức được 15 cuộc tuyên truyền trong Nhân dân về xây dựng nông thôn mới, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, những quy định của địa phương bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú, thu hút trên 1.300 lượt người tham gia.
Từ đầu năm 2020 đến nay, các hộ gia đình có việc hiếu, việc hỉ đều chấp hành và thực hiện nghiêm túc các quy định, không có hộ dân nào vi phạm quy ước, hương ước của thôn, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 94,4%…


Lãnh đạo huyện Bắc Sơn trao quà cho khu dân cư thôn Thanh Yên 1

Nhân dịp này, khu dân cư thôn Thanh Yên 1 đã được nhận quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và huyện Bắc Sơn.

NHÓM PV