Thứ bảy,  24/02/2024

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2009, triển khai nhiệm vụ năm 2010

LSO-Sáng 27/2/2010, tại Phòng họp Ban Chấp hành- Trung tâm hội nghị tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2009, triển khai công tác kiểm tra, giám sát năm 2010. Dự hội nghị có đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Ngát, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Đồng chí Phạm Thị Hòe, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã dự và phát biểu chỉ đạo.Năm qua, các cấp ủy đảng trong toàn tỉnh đã xác định tốt nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành Cương lĩnh Chính trị, Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Các chủ thể kiểm tra, giám sát đã có chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiêm túc, đầy đủ và chặt chẽ, bám sát nội dung yêu cầu về...

LSO-Sáng 27/2/2010, tại Phòng họp Ban Chấp hành- Trung tâm hội nghị tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2009, triển khai công tác kiểm tra, giám sát năm 2010.
Dự hội nghị có đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Ngát, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Đồng chí Phạm Thị Hòe, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã dự và phát biểu chỉ đạo.
Năm qua, các cấp ủy đảng trong toàn tỉnh đã xác định tốt nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành Cương lĩnh Chính trị, Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Các chủ thể kiểm tra, giám sát đã có chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiêm túc, đầy đủ và chặt chẽ, bám sát nội dung yêu cầu về quy trình, phương pháp, thời gian và nội dung, đối tượng kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm. Các cuộc kiểm tra được tiến hành đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục và đạt hiệu quả cao hơn những năm trước. Thông qua kiểm tra, giám sát đã đánh giá đúng tình hình, chỉ ra những việc đã làm được, chưa làm được, những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ cho đối tượng được kiểm tra, giám sát. Công tác kiểm tra, giám sát đã có tác dụng rất rõ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đảng bộ, góp phần đáng kể trong thực hiện các mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng; giải quyết và xử lý dứt điểm những vụ việc nổi cộm kéo dài, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Đồng thời có tác dụng tích cực trong phát hiện và phòng ngừa vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực trong việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát mà các cấp ủy đảng trong toàn tỉnh đã làm được, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, yếu kém cần khắc phục như: Các cấp ủy đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp cần tăng cường và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giám sát; tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo; Ủy ban kiểm tra các cấp chủ động tham mưu với cấp ủy đảng xây dựng đội ngũ cán bộ quy hoạch ngang tầm, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay… Để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2010, trước mắt cấp ủy các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; tăng cường chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra cấp mình nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu giúp cấp ủy trong việc lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; chỉ đạo việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy theo quy định để phục vụ đại hội; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch; động viên, giáo dục, rèn luyện cán bộ kiểm tra phấn đấu, quyết tâm thực hiện và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Nhân dịp này, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã tặng giầy khen cho 12 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong năm 2009.

Diệu Hằng