Chủ nhật,  03/12/2023

Tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc, tập trung giải ngân vốn đầu tư xây dựng năm 2010

Ngày 4-3, tại Trụ sở Chính phủ, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về đầu tư xây dựng toàn quốc dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Cùng dự có các Phó Thủ tướng và 63 đầu cầu các tỉnh, thành phố trên cả nước.Tại hội nghị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Với các giải pháp, chính sách quyết liệt của Chính phủ, năm 2009 đã huy động được khối lượng lớn vốn đầu tư phát triển, góp phần quan trọng ngăn chặn suy giảm kinh tế, lấy lại đà tăng trưởng kinh tế trong những năm sau. Ước thực hiện tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2009 đạt khoảng 704,2 nghìn tỷ đồng, bằng 42,8% GDP, tăng 15,3% so năm trước. Trong đó, vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước (NSNN) ước thực hiện cả năm đạt 161 nghìn tỷ đồng, tăng gần 63% so mức thực hiện năm 2008. Vốn đầu tư trái phiếu Chính phủ thực hiện cả năm đạt hơn 46 nghìn tỷ đồng, chiếm 6,5% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Vốn đầu tư của các doanh nghiệp (DN) nhà nước...

Ngày 4-3, tại Trụ sở Chính phủ, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về đầu tư xây dựng toàn quốc dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Cùng dự có các Phó Thủ tướng và 63 đầu cầu các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tại hội nghị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Với các giải pháp, chính sách quyết liệt của Chính phủ, năm 2009 đã huy động được khối lượng lớn vốn đầu tư phát triển, góp phần quan trọng ngăn chặn suy giảm kinh tế, lấy lại đà tăng trưởng kinh tế trong những năm sau. Ước thực hiện tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2009 đạt khoảng 704,2 nghìn tỷ đồng, bằng 42,8% GDP, tăng 15,3% so năm trước. Trong đó, vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước (NSNN) ước thực hiện cả năm đạt 161 nghìn tỷ đồng, tăng gần 63% so mức thực hiện năm 2008. Vốn đầu tư trái phiếu Chính phủ thực hiện cả năm đạt hơn 46 nghìn tỷ đồng, chiếm 6,5% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Vốn đầu tư của các doanh nghiệp (DN) nhà nước ước cả năm đạt 40 nghìn tỷ đồng, giảm 3,8% so mức thực hiện năm 2008… Về tình hình giải ngân đến hết 31-12-2009: vốn NSNN đạt 80,9% kế hoạch; vốn trái phiếu Chính phủ đạt 82,1% kế hoạch. Bên cạnh những mặt tích cực trong việc thực hiện đầu tư phát triển năm qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng nêu lên một số tồn tại, hạn chế, như khối lượng giải ngân vẫn thấp so yêu cầu đặt ra; thủ tục đầu tư và xây dựng, công tác đấu thầu còn mất thời gian, năng lực nhà thầu còn hạn chế; tình trạng vi phạm các quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) có xu hướng giảm so với các năm trước, nhưng vẫn còn ở mức khá cao… Bộ cũng kiến nghị năm nhóm giải pháp huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2010.

Sau khi nghe lãnh đạo một số bộ, địa phương báo cáo, phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Năm qua, với sự nỗ lực chung của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, các DN, chủ đầu tư, cả nước đã huy động nguồn vốn khá cao phục vụ đầu tư phát triển trong điều kiện kinh tế khó khăn, nhiều công trình quan trọng đã được đưa vào sử dụng kịp thời, tốc độ giải ngân vốn đầu tư cũng đạt cao nhất từ trước đến nay, góp phần ngăn chặn suy giảm kinh tế. Thủ tướng đề nghị năm 2010, các bộ, ngành, địa phương phải khắc phục các hạn chế, yếu kém, tháo gỡ mọi rào cản, vướng mắc, khó khăn, bảo đảm công trình đạt chất lượng và tiến độ, đẩy nhanh tốc độ giải ngân các nguồn vốn, nhất là vốn NSNN, trái phiếu Chính phủ, ODA… tốt hơn năm 2009, không để xảy ra thất thoát, tiêu cực, lãng phí trong đầu tư XDCB.

Thủ tướng cũng lưu ý, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo, rà soát, hoàn thành phân bổ vốn đầu tư năm 2010 ngay trong quý I này đến đúng chủ đầu tư, đúng mục đích, mục tiêu của các chương trình, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư. Phải rà soát công tác chuẩn bị đầu tư, bảo đảm các dự án được thực hiện đúng luật pháp, quy hoạch, kế hoạch được duyệt, lựa chọn các ban quản lý dự án, nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm với tinh thần trách nhiệm, đặt lợi ích đất nước, nhân dân lên trên hết. Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm lợi ích của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng. Các bộ, ngành, địa phương rà soát lại các cơ chế, thủ tục, đẩy nhanh công tác cải cách hành chính theo hướng phân cấp, giao thêm trách nhiệm nhằm tạo thuận lợi cho công tác đầu tư xây dựng. Bộ Tài chính tính toán kế hoạch phát hành trái phiếu để đầu tư những công trình cơ sở hạ tầng quan trọng trên cơ sở bảo đảm an ninh tài chính. Tháo gỡ khó khăn, tạo cơ chế huy động thêm các nguồn vốn đầu tư, khuyến khích các DN ngoài nhà nước đầu tư phát triển các lĩnh vực, chú ý hình thức đầu tư PPP (Nhà nước – tư nhân) trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng. Đề cao tinh thần trách nhiệm của các ngành, các cấp, đơn vị, nhất là người lãnh đạo phải sâu sát, đôn đốc, kiểm tra công tác đầu tư xây dựng. Năm 2010, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội rất nặng nề. Do đó, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và mục tiêu đặt ra, các bộ, ngành, địa phương cần làm tốt công tác đầu tư XDCB, góp phần quan trọng và thiết thực vào mức tăng trưởng chung của nền kinh tế, tạo không khí phấn khởi chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp trong năm nay.
Theo Nhandan