Thứ sáu,  01/03/2024

Chi Lăng: Hăng hái thi đua chào mừng Đại hội Đảng

LSO-Nắng Xuân ấm áp trải dài khắp các nẻo đường trên mảnh đất Chi Lăng anh hùng. Trên những cánh đồng, khoai tây đông vừa đến kỳ thu hoạch, vụ này người Chi Lăng lại được mùa, năng suất cao hơn hẳn kỳ trước. Trong các cơ quan, nhà máy cũng hăng say với hoạt động lao động sản xuất, toàn huyện đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.Là Đảng bộ thực hiện Đại hội điểm toàn diện của tỉnh, trong thời gian qua, công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng đã được chuẩn bị một cách chu đáo theo đúng kế hoạch và tiến độ quy định. Song song với công tác chuẩn bị, phong trào thi đua lao động, sản xuất, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội đã được Chi Lăng phát động ngay từ đầu năm và được sự hưởng ứng của các cán bộ công nhân viên chức, nông dân lao động trong toàn huyện. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Hoàng Trúc,...

LSO-Nắng Xuân ấm áp trải dài khắp các nẻo đường trên mảnh đất Chi Lăng anh hùng. Trên những cánh đồng, khoai tây đông vừa đến kỳ thu hoạch, vụ này người Chi Lăng lại được mùa, năng suất cao hơn hẳn kỳ trước. Trong các cơ quan, nhà máy cũng hăng say với hoạt động lao động sản xuất, toàn huyện đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.
Là Đảng bộ thực hiện Đại hội điểm toàn diện của tỉnh, trong thời gian qua, công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng đã được chuẩn bị một cách chu đáo theo đúng kế hoạch và tiến độ quy định. Song song với công tác chuẩn bị, phong trào thi đua lao động, sản xuất, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội đã được Chi Lăng phát động ngay từ đầu năm và được sự hưởng ứng của các cán bộ công nhân viên chức, nông dân lao động trong toàn huyện. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Hoàng Trúc, Bí thư Huyện uỷ Chi Lăng khẳng định: Thi đua yêu nước, sự đoàn kết trong toàn Đảng bộ, các tầng lớp nhân dân đã góp phần quan trọng vào những thành tựu về mọi mặt của đời sống kinh tế-xã hội mà Chi Lăng đã đạt được trong những năm qua.
Nông dân huyện Chi Lăng rộn rã thu hoạch khoai tây vụ đông
Thông qua các phong trào đó, hàng năm nhân dân các địa phương đã tu sửa và làm mới được hàng trăm km đường giao thông nông thôn; củng cố và ngày càng hoàn thiện hệ thống kênh mương tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất chăn nuôi, trồng trọt và chuyển đổi ngành nghề, đẩy nhanh sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng các ngành thương mại, dịch vụ và công nghiệp, phát triển nông nghiệp theo chiều sâu. Qua đó, tổng sản phẩm nội huyện tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao, hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn ngày càng được củng cố; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống theo từng năm. Trong lĩnh vực xã hội, y tế, giáo dục đều có sự phát triển. Đặc biệt là các cuộc vận động lớn như Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá…và nhiều phong trào ngày càng có sức lan toả rộng lớn, mạnh mẽ, tạo sự chuyển biến tích cực trong mỗi người dân. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được thực hiện một cách nghiêm túc và có hiệu quả với các phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, và các tổ chức đoàn thể trong sạch vững mạnh. Ông Lương Văn Vịnh, Phó trưởng phòng Nội vụ, phụ trách công trác công tác thi đua khen thưởng cho biết: Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và những tấm gương này ngày càng được nhân rộng trong toàn huyện.
Về công tác chỉ đạo, đồng chí Bí thư Huyện uỷ cho biết: Huyện uỷ, HĐND, UBND thường xuyên quan tâm, chú trọng, triển khai nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng, nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện đã được ban hành một cách kịp thời; phân công nhiệm vụ và bám sát cơ sở để chỉ đạo các phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành; tăng cường công tác tuyên truyền động viên kịp thời các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Vì vậy phong trào thi đua yêu nước ngày càng có hiệu quả, góp phần quan trong vào sự ổn định và sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Năm 2010 là năm có nhiều sự kiện quan trọng, chính vì thế mà việc triển khai các phong trào thi đua đã được Chi Lăng quan tâm triển khai thực hiện ngay từ đầu năm. Với những nỗ lực của mình, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Chi Lăng đã và đang ra sức thi đua lập thành tích tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu trên mọi mặt, mỗi thắng lợi là một đoá hoa tươi thắm, có ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Lê Minh