Thứ năm,  29/09/2022

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra tại Sở Nội vụ

LSO-Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 5/3/2010, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra về tình hình triển khai và thực hiện nhiệm vụ kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 tại Sở Nội vụ. Lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo Đoàn kiểm traTrên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu năm, Sở Nội vụ đã tập trung làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng các nội dung, nhiệm vụ, chương trình công tác trọng tâm năm 2010. Đồng thời, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch công tác, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng được phân công. Đội ngũ công chức, viên chức có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động nghiên cứu, đề xuất những giải pháp triển khai nhiệm vụ đảm bảo các yêu cầu về thời gian, hiệu quả và chất lượng công việc. Công tác triển khai, phân bổ dự toán ngân sách nhà nước cho các đơn vị trực...

LSO-Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 5/3/2010, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra về tình hình triển khai và thực hiện nhiệm vụ kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 tại Sở Nội vụ.
Lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo Đoàn kiểm tra
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu năm, Sở Nội vụ đã tập trung làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng các nội dung, nhiệm vụ, chương trình công tác trọng tâm năm 2010. Đồng thời, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch công tác, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng được phân công. Đội ngũ công chức, viên chức có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động nghiên cứu, đề xuất những giải pháp triển khai nhiệm vụ đảm bảo các yêu cầu về thời gian, hiệu quả và chất lượng công việc. Công tác triển khai, phân bổ dự toán ngân sách nhà nước cho các đơn vị trực thuộc được thực hiện đúng theo quy định của nhà nước.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra
Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đơn vị cần chủ động tham mưu về công tác quy hoạch và đào tạo đội ngũ kế toán nói chung, kế toán trưởng nói riêng tại các đơn vị. Xem xét, tiếp thu ý kiến trao đổi, gợi ý của các ngành để đưa vào chương trình công tác cho phù hợp với tình hình thực tế. Trong kế hoạch đào tạo cán bộ, nên mở nhiều lớp ngắn hạn, tập trung đào tạo kỹ năng quản lý nhà nước, nâng cao kỹ năng tác nghiệp…

Minh Thảo