Chủ nhật,  03/12/2023

Điểm sáng thực hiện Chỉ thị 26/TTg của Thủ tướng Chính phủ

LSO-Thực hiện Chỉ thị 26/TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về tạo điều kiện để Hội Nông dân tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo”, 5 năm qua ( từ 2004 – 2009) dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hội Nông dân tỉnh, sự lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện, Hội nông dân huyện Chi Lăng đã phối hợp chặt chẽ với ban ngành, hội đoàn thể của huyện tích cực tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân; vận động tham gia thực hiện tốt công tác hòa giải, giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân, góp phần giữ vững tình làng nghĩa xóm, tăng cường sự đoàn kết trong nhân dân và ổn định tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở địa phương.Nhằm nâng cao trình độ nhận thức và trợ lý pháp lý, phương pháp giải quyết khiếu nại khiếu kiện, tố cáo cho cán bộ, hội viên, nông dân, 5 năm qua Hội Nông dân huyện Chi Lăng đã chủ động phối hợp với...

LSO-Thực hiện Chỉ thị 26/TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về tạo điều kiện để Hội Nông dân tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo”, 5 năm qua ( từ 2004 – 2009) dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hội Nông dân tỉnh, sự lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện, Hội nông dân huyện Chi Lăng đã phối hợp chặt chẽ với ban ngành, hội đoàn thể của huyện tích cực tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân; vận động tham gia thực hiện tốt công tác hòa giải, giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân, góp phần giữ vững tình làng nghĩa xóm, tăng cường sự đoàn kết trong nhân dân và ổn định tình hình an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
Nhằm nâng cao trình độ nhận thức và trợ lý pháp lý, phương pháp giải quyết khiếu nại khiếu kiện, tố cáo cho cán bộ, hội viên, nông dân, 5 năm qua Hội Nông dân huyện Chi Lăng đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên của Ban chỉ đạo 26 của huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ về tuyên truyền pháp luật, công tác hoà giải ở cơ sở cho 100% cán bộ hội ở cơ sở. Bên cạnh đó, Hội đã phối hợp với Tư pháp tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho 27.360 lượt người nghe. Nội dung chủ yếu là phổ biến pháp luật của Nhà nước liên quan đến Luật đất đai, Luật khiếu nại, tố cáo, Luật Hôn nhân gia đình, các Nghị định về xử phạt hành chính. Đến nay, việc thực hiện Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ đã được Ban chỉ đạo của huyện quán triệt sâu rộng đến tất cả chi hội nông dân và đã đem lại hiệu quả thiết thực. Thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, Hội Nông dân huyện đã phối hợp với chính quyền, Mặt trận công khai cho dân biết các vấn đề về phát triển kinh tế-xã hội, các khoản đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng, dự toán và quyết toán hàng năm, việc thu chi các loại quỹ, các chủ trương về vay vốn giải quyết việc làm; kết quả thanh tra, kiểm tra giải quyết các vụ tiêu cực, tham nhũng; đồng thời phát huy quyền làm chủ của hội viên, nông dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nông dân với Đảng.
Bà con nông dân huyện Chi Lăng làm đất sản xuất vụ xuân – Ảnh: N.N
Trong những năm qua, công tác tham gia tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho hội viên nông dân và tham gia công tác hoà giải đã đạt nhiều hiệu quả khả quả quan, góp phần làm giảm khiếu kiện, tố cáo không đúng pháp luật, hạn chế khiếu kiện vượt cấp. 5 năm qua cùng với các ngành chức năng Hội đã phối hợp, tập trung giải quyết 130 vụ việc, nội dung chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, đền bù giải toả. Công tác hòa giải ở cơ sở được quan tâm, từ 2004 – 2009, Hội đã hòa giải thành công 236/335 vụ việc, đạt tỷ lệ 70,4%. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời, đảm bảo đúng luật, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân đã góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Hội Nông dân huyện Chi Lăng tiếp tục đẩy mạnh phối hợp chặt chẽ với các ngành, hội đoàn thể ở địa phương tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền phổ biến, vận động, thuyết phục nông dân thực hiện tốt Chỉ thị 26 của Chính phủ để góp phần cùng Nhà nước cũng như tỉnh nhà giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương ngày càng tốt hơn.

Trung Xuân