Thứ bảy,  24/02/2024

Đảng bộ Bắc Lãng vươn lên từ những khó khăn

LSO-Được huyện ủy Đình Lập chọn là đảng bộ thực hiện đại hội điểm, trong những ngày tháng 3 này, Đảng bộ Bắc Lãng đang tích cực chuẩn bị về mọi mặt để đại hội thành công. Trình độ văn hóa có hạn, việc chuẩn bị về văn kiện có thể sẽ gặp khó khăn, song, hơn mọi lời văn là hiện thực cuộc sống mới do bàn tay khối óc của mỗi đảng viên và từng người dân tạo dựng nên…Là một xã vùng cao, Bắc Lãng có những thuận lợi và khó khăn đan xen. Quốc lộ 4B mới được cải tạo nâng cấp, vị trí giáp Quảng Ninh có thể tạo thời cơ cho địa phương phát huy tiềm năng lâm nghiệp, đẩy nhanh tiến trình giảm nghèo và tiến tới làm giàu. Nhân dân các dân tộc trong xã luôn có lòng tin vào Đảng, vững bước theo Đảng trên con đường đổi mới. Chương trình 135 giai đoạn 1 và 2 và các chương trình khác đã bước đầu tạo cho Bắc Lãng một cơ sở hạ tầng khá để đẩy nhanh sự phát triển kinh tế xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.Tuy...

LSO-Được huyện ủy Đình Lập chọn là đảng bộ thực hiện đại hội điểm, trong những ngày tháng 3 này, Đảng bộ Bắc Lãng đang tích cực chuẩn bị về mọi mặt để đại hội thành công. Trình độ văn hóa có hạn, việc chuẩn bị về văn kiện có thể sẽ gặp khó khăn, song, hơn mọi lời văn là hiện thực cuộc sống mới do bàn tay khối óc của mỗi đảng viên và từng người dân tạo dựng nên…
Là một xã vùng cao, Bắc Lãng có những thuận lợi và khó khăn đan xen. Quốc lộ 4B mới được cải tạo nâng cấp, vị trí giáp Quảng Ninh có thể tạo thời cơ cho địa phương phát huy tiềm năng lâm nghiệp, đẩy nhanh tiến trình giảm nghèo và tiến tới làm giàu. Nhân dân các dân tộc trong xã luôn có lòng tin vào Đảng, vững bước theo Đảng trên con đường đổi mới. Chương trình 135 giai đoạn 1 và 2 và các chương trình khác đã bước đầu tạo cho Bắc Lãng một cơ sở hạ tầng khá để đẩy nhanh sự phát triển kinh tế xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.
Tuy vậy, là một xã vùng cao, vùng dân tộc, trình độ sản xuất còn lạc hậu, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm. Mặt khác, đây là địa phương nằm trong vùng khá “nhạy cảm” về sự biến động của thời tiết, khí hậu, nên qua mỗi đợt hạn hán hay lũ lụt đều ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của địa phương và đời sống nhân dân.
Người dân Đình Lập thu hái chè
Thực hiện sự chỉ đạo của huyện ủy Đình Lập, trong những năm qua, với phương châm “Phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt”, cùng với sự đầu tư của nhà nước, Đảng bộ Bắc Lãng đã nhanh chóng đổi mới tư duy, nhất là tư duy kinh tế. Trong khi diện tích đất nông nghiệp có hạn, thì việc đẩy nhanh xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật, thâm canh tăng năng suất cây trồng để đảm bảo an ninh lương thực có ý nghĩa lớn trong việc ổn định đời sống nhân dân. Tuy lắm suối nhiều khe, nhưng do địa hình chia cắt mạnh, nên đầu tư công trình thủy lợi lớn không hiệu quả bằng việc cấp xi măng cho dân tự làm thủy lợi nhỏ dẫn nước về “ruộng nhà mình”. Theo hướng đó, gần 50 công trình thủy lợi nhỏ với quy mô hộ hoặc liên hộ đã phát huy hiệu quả tưới tiêu, nâng cao diện tích đất 2 vụ. Với diện tích đất lâm nghiệp hiện có, nhiều năm trước, đảng bộ và nhân dân vẫn loay hoay với bài toán trồng cây gì để có thu nhập nhanh. Vì vậy, hết dự án cây chè, lại đến cây quế. Nắm bắt sự xuất hiện của các “yếu tố mới”, Đảng bộ tập trung chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh phát triển rừng sản xuất. Hiện nay, bình quân mỗi năm xã đã trồng được trên 50 ha rừng với các loại cây như thông, keo và bạch đàn hom, riêng năm 2009 đã trồng được trên 60 ha, gấp 2 lần kế hoạch đề ra.
Kinh tế phát triển, các lĩnh vực văn hóa xã hội, thể dục thể thao được quan tâm đã có tác dụng nâng cao trình độ dân trí của người dân. Cơ sở vật chất trường lớp học không ngừng được cải thiện, chất lượng GD được nâng lên; hiệu quả hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng đã mang lại cơ hội được học tập và bồi dưỡng kiến thức văn hóa cũng như pháp luật cho nhân dân. Công tác y tế được coi trọng với sự hoạt động hiệu quả của trạm y tế xã và sự kết hợp đông tây y trong bảo vệ sức khỏe nhân dân. Các chương trình dự án như điện lưới, giao thông, nước sạch, bưu chính viễn thông… được triển khai đầy đủ và mang lại hiệu quả, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị luôn được chú trọng. Bằng việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, các chỉ thị nghị quyết của đảng cấp trên luôn được mỗi cán bộ, đảng viên quán triệt và đưa vào thực tiễn cuộc sống. Công tác phát triển đảng để “xóa” thôn trường “trắng” đảng viên, giảm thôn trường có chi bộ sinh hoạt ghép được kiên trì thực hiện. Là xã có đông đồng bào dân tộc Dao, việc phát triển đảng trong đồng bào dân tộc không chỉ mang ý nghĩa thực tiễn để thực hiện sự lãnh đạo của đảng đối với đồng bào, mà còn bồi dưỡng tình cảm của nhân dân với đảng với cách mạng. Hoạt động của HĐND đều đặn và theo đúng luật định đã phát huy quyền làm chủ của người dân trong việc xây dựng chính quyền. Các đoàn thể như đoàn thanh niên, phụ nữ, CCB và các tổ chức trong hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ có tác dụng đoàn kết tập hợp các tầng lớp nhân dân phấn đấu vì mục tiêu phát triển.
Thời gian chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ không còn nhiều. Báo cáo chính trị của Đảng bộ sẽ đánh giá hết những thành tựu cũng như tồn tại trong nhiệm kỳ qua; công tác nhân sự sẽ được thực hiện theo đúng sự chỉ đạo của cấp trên để đảm bảo mở rộng dân chủ trực tiếp trong Đảng; công tác tuyên truyền đang được đẩy mạnh…Song thực tiễn những năm vượt khó sẽ cho Đảng bộ Bắc Lãng những kinh nghiệm để lãnh đạo địa phương vươn lên mạnh mẽ hơn nữa, để đến năm 2015 sẽ “ra khỏi” danh sách các xã chậm phát triển của Đình Lập.

Trần Kim