Chủ nhật,  24/09/2023

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước là lực lượng nòng cốt của nền kinh tế

Ngày 10-3, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thường trực Chính phủ làm việc với các tập đoàn, tổng công ty nhà nước (TĐTCTNN) về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2010. Cùng chủ trì có các Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải và đại diện các bộ, ngành, lãnh đạo 105 TĐTCTNN.Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với các đại biểu tại hội nghịTheo Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, năm 2009, các TĐTCTNN đã đạt được các chỉ tiêu quan trọng như: tổng vốn nhà nước đạt 492.579 tỷ đồng, tăng 28,7% so kế hoạch năm, tăng 9,7% so năm 2008; tổng doanh thu 1.164.469 tỷ đồng, tăng 42,4% kế hoạch năm; tổng nộp ngân sách 175.406 tỷ đồng, tăng 40,5% kế hoạch năm; tổng lợi nhuận trước thuế là 80.799 tỷ đồng, tăng 52,8% kế hoạch năm, tăng 5% so năm 2008. Các TĐTCTNN đã có nhiều cố gắng, đóng góp thiết thực để Chính phủ bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế và tăng cường an sinh xã hội theo mục tiêu đề ra. Bên...

Ngày 10-3, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thường trực Chính phủ làm việc với các tập đoàn, tổng công ty nhà nước (TĐTCTNN) về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2010. Cùng chủ trì có các Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải và đại diện các bộ, ngành, lãnh đạo 105 TĐTCTNN.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với các đại biểu tại hội nghị

Theo Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, năm 2009, các TĐTCTNN đã đạt được các chỉ tiêu quan trọng như: tổng vốn nhà nước đạt 492.579 tỷ đồng, tăng 28,7% so kế hoạch năm, tăng 9,7% so năm 2008; tổng doanh thu 1.164.469 tỷ đồng, tăng 42,4% kế hoạch năm; tổng nộp ngân sách 175.406 tỷ đồng, tăng 40,5% kế hoạch năm; tổng lợi nhuận trước thuế là 80.799 tỷ đồng, tăng 52,8% kế hoạch năm, tăng 5% so năm 2008. Các TĐTCTNN đã có nhiều cố gắng, đóng góp thiết thực để Chính phủ bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế và tăng cường an sinh xã hội theo mục tiêu đề ra. Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban chỉ đạo cũng nêu lên một số tồn tại như: tăng trưởng chưa cao, năng suất lao động tăng chậm, năng lực quản lý của lãnh đạo chưa đáp ứng thực tế, chưa tận dụng lợi thế của các doanh nghiệp (DN) quy mô lớn; đầu tư còn dàn trải, hiệu quả thấp, một số dự án triển khai chậm tiến độ, khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và thế giới chưa cao… Ban chỉ đạo cũng kiến nghị các DN cần nhanh chóng khắc phục tồn tại và yếu kém, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và sức cạnh tranh; đầu tư đổi mới công nghệ, tiết kiệm chi phí sản xuất, kinh doanh, góp phần giữ ổn định giá cả chung. Từng bước mở rộng thị trường xuất khẩu và thị trường nội địa… Tại buổi làm việc, đại diện một số TĐTCTNN đã kiến nghị Chính phủ các giải pháp, cơ chế, chính sách để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và đầu tư trong năm 2010.

Phát biểu ý kiến kết luận buổi làm việc, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao nỗ lực của các TĐTCTNN – lực lượng chủ lực của nền kinh tế đất nước. Những kết quả đạt được trong năm qua thể hiện trên nhiều mặt như tăng vốn, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, ổn định việc làm cho người lao động, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế, đóng góp quan trọng vào thành tựu kinh tế – xã hội chung của đất nước. Điều này càng khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước về xây dựng kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo mà nòng cốt là các doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Thủ tướng lưu ý, bên cạnh những mặt được, các TĐTCTNN cần nghiêm túc nhìn nhận, kiểm điểm những việc chưa làm được, nhanh chóng khắc phục yếu kém. Năm 2010, các DN cần quyết liệt tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí, thất thoát. Kiên quyết sắp xếp, cổ phần hóa, bán, khoán, cho thuê các DN làm ăn thua lỗ kéo dài, không hiệu quả theo quy định của Nhà nước.

Thủ tướng yêu cầu các TĐTCTNN đề cao trách nhiệm trước đất nước, nỗ lực tháo gỡ mọi khó khăn, rà soát lại các kế hoạch, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các dự án đầu tư lớn, quan trọng. Chính phủ sẽ tháo gỡ mọi khó khăn, giao thêm quyền tự chủ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các DN phát triển sản xuất, kinh doanh kể cả việc đầu tư ra nước ngoài. Thủ tướng nhấn mạnh, các DNNN là lực lượng nòng cốt cùng Chính phủ kiểm soát lạm phát, không để giá cả tăng cao, nhất là những mặt hàng thiết yếu, không để xảy ra tình trạng đầu cơ tăng giá. Các DNNN cần đẩy mạnh việc thu mua lương thực, nông sản, bảo đảm nông dân có lãi hợp lý, góp phần bình ổn giá lương thực thực phẩm. Các DNNN cần tích cực tham gia hỗ trợ các huyện nghèo theo tinh thần Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP. Việc làm này thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ XHCN. Thủ tướng cũng mong đội ngũ lãnh đạo các TĐTCTNN luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức trong sạch, nội bộ đoàn kết, nhất trí.

Để giúp các TĐTCTNN sản xuất, kinh doanh thuận lợi, Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan liên quan nỗ lực giữ ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định tỷ giá, có chính sách tiền tệ hợp lý, bảo đảm duy trì tăng trưởng và tính thanh khoản cho nền kinh tế. Các ngân hàng thương mại quốc doanh phải là nòng cốt trong việc bảo đảm vốn cho đầu tư phát triển của DN. Chính phủ sẽ bảo lãnh vay vốn những dự án quan trọng nhưng DN phải chủ động tìm thêm nguồn vốn khác để đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh. Để bảo vệ sản xuất trong nước, hạn chế tình trạng nhập siêu, Thủ tướng giao Bộ Công thương phối hợp với một số bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất Chính phủ các biện pháp cần thiết trên cơ sở tôn trọng các cam kết quốc tế. Đối với vấn đề thông tin tuyên truyền, Thủ tướng yêu cầu các DNNN có trách nhiệm chủ động cung cấp thông tin khách quan, đầy đủ, chính xác và kịp thời, tạo đồng thuận trong dư luận xã hội để vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ năm 2010.

Theo Nhandan