Chủ nhật,  10/12/2023

Sự phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ QH và MTTQ Việt Nam góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 10-3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) và Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) đã tổ chức Hội nghị liên tịch đánh giá Kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác năm 2009 giữa hai cơ quan và bàn trọng tâm công tác trong thời gian tới, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch QH và đồng chí Huỳnh Đảm, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQVN. Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu MTTQ Việt Nam dự hội nghịTham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Đức Kiên và Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch QH; Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQVN, các đồng chí trong Ủy ban Thường vụ QH, đại diện Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH.Năm 2009, sự phối hợp hoạt động theo Quy chế giữa hai cơ quan đã chặt chẽ và hiệu quả hơn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mỗi bên; qua...

Ngày 10-3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) và Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) đã tổ chức Hội nghị liên tịch đánh giá Kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác năm 2009 giữa hai cơ quan và bàn trọng tâm công tác trong thời gian tới, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch QH và đồng chí Huỳnh Đảm, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQVN.

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu MTTQ Việt Nam dự hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Đức Kiên và Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch QH; Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQVN, các đồng chí trong Ủy ban Thường vụ QH, đại diện Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH.

Năm 2009, sự phối hợp hoạt động theo Quy chế giữa hai cơ quan đã chặt chẽ và hiệu quả hơn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mỗi bên; qua đó góp phần củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Hội nghị cũng thẳng thắn nêu ra những hạn chế trong công tác phối hợp giữa hai cơ quan thời gian qua cần khắc phục như việc chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyên môn trong triển khai thực hiện Quy chế chưa thường xuyên, chưa thật sâu sát, việc gửi văn bản pháp luật tới lấy ý kiến của MTTQVN còn chậm, thiếu đồng bộ, không có sự phản hồi về việc tiếp thu của các cơ quan soạn thảo nên MTTQVN không biết được ý kiến góp ý của mình được sử dụng và có hiệu quả ra sao. Cùng với đó, công tác đôn đốc và giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri còn nhiều hạn chế.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến, trong đó đi sâu phân tích những mặt làm được và chưa được giữa hai cơ quan trong năm qua trong việc phối hợp củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng pháp luật, công tác tiếp xúc cử tri và hoạt động giám sát.

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Trọng ghi nhận những kết quả trong công tác phối hợp giữa QH và MTTQVN thời gian qua. Thông qua Quy chế phối hợp, góp phần thực hiện thành công nhiều chương trình của hai cơ quan như tập hợp ý kiến cử tri trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát thực hiện luật… MTTQVN cũng đã có nhiều chương trình hành động cụ thể như phong trào Vì người nghèo, Nối vòng tay lớn… đã mang lại ý nghĩa thiết thực, nhận được sự đồng tình của xã hội. Tuy nhiên, trong thời gian tới, hai cơ quan cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa, đặc biệt là cần cải tiến phương thức làm việc theo hướng thiết thực, có chương trình hành động cụ thể, để đạt được hiệu quả cao hơn.

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng lưu ý, năm 2010 là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn của đất nước, trong đó có những sự kiện quan trọng, then chốt, đòi hỏi sự vào cuộc tích cực của nhiều cơ quan trong đó có các cơ quan của QH và MTTQVN như xây dựng các văn kiện phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XI, Tổng kết hoạt động của QH khóa XII… Những sự kiện này không chỉ thu hút sự quan tâm của nhân dân trong nước mà còn nhận được sự quan tâm từ quốc tế. Do vậy, việc nghiên cứu đổi mới hoạt động của QH, trong đó có Quy chế phối hợp với MTTQVN phải được thực hiện tốt. Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đề nghị MTTQVN cần đặc biệt quan tâm, đẩy mạnh hơn nữa phong trào đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, hoạt động phải đi vào thực chất, tránh hình thức, tạo được sự đồng thuận cao trong mọi tầng lớp nhân dân. MTTQVN phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa tính dân chủ, huy động và phát huy tối đa nguồn lực của mọi tầng lớp nhân dân vào công tác xây dựng đất nước, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ.

Theo Nhandan