Thứ năm,  07/12/2023

Trao tặng đồng chí Lê Khả Phiêu Huy hiệu 60 năm tuổi Ðảng

Chiều 11-3, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng ghi nhận công lao đóng góp của đồng chí Lê Khả Phiêu cho sự nghiệp cách mạng, cũng là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ cơ quan Tổng cục Chính trị.Thượng tướng Bùi Văn Huấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trân trọng trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Lê Khả Phiêu và phát biểu ý kiến: Là đảng viên Cộng sản, cán bộ của Đảng, của Quân đội, trong suốt 60 năm trong hàng ngũ của Đảng, trên các cương vị công tác khác nhau, đồng chí Lê Khả Phiêu luôn học tập nắm vững nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cùng Ban Chấp hành T.Ư lãnh đạo toàn...

Chiều 11-3, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng ghi nhận công lao đóng góp của đồng chí Lê Khả Phiêu cho sự nghiệp cách mạng, cũng là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ cơ quan Tổng cục Chính trị.

Thượng tướng Bùi Văn Huấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trân trọng trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Lê Khả Phiêu và phát biểu ý kiến: Là đảng viên Cộng sản, cán bộ của Đảng, của Quân đội, trong suốt 60 năm trong hàng ngũ của Đảng, trên các cương vị công tác khác nhau, đồng chí Lê Khả Phiêu luôn học tập nắm vững nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cùng Ban Chấp hành T.Ư lãnh đạo toàn Đảng cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhằm xây dựng nước Việt Nam: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Đồng chí Lê Khả Phiêu là tấm gương tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, là hạt nhân đoàn kết trong Đảng, có lối sống gần gũi, chân thành, khiêm tốn, giản dị. Đồng chí đã tích cực, chủ động cùng tập thể Ban Chấp hành T.Ư chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Trên cương vị Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, đồng chí đã cùng tập thể Đảng ủy, thủ trưởng Tổng cục Chính trị chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, cơ quan vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược về công tác đảng, công tác chính trị đối với lực lượng vũ trang mà nòng cốt là Quân đội nhân dân. Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân chương, Huy chương và danh hiệu cao quý.

Trân trọng đón nhận những bó hoa chúc mừng của đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư và nhiều đồng chí khác, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu xúc động phát biểu ý kiến: Gần 80 năm tuổi đời, 60 năm tuổi Đảng, đồng chí luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, trên mọi cương vị công tác. 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đất nước ta, dân tộc ta đã có bao đổi thay, chúng ta đã đánh thắng thực dân, đế quốc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Mỗi đảng viên trong Đảng bộ Quân đội và trong cả nước phải không ngừng phấn đấu, rèn luyện, học tập theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, chiến đấu cho lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, để chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản thắng lợi hoàn toàn.
Theo Nhandan