Chủ nhật,  03/12/2023

Lạng Sơn sau hơn một năm thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia chống Mỹ, cứu nước

LSO-Năm 2009, cùng với việc triển khai thực hiện chế độ chính sách người có công, gia đình thương binh, liệt sĩ, tỉnh ta tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 142/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân tham gia chống Mỹ, cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương, nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước.Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh tổ chức hành quân huấn luyệnẢnh: Dương NguyênSau hơn một năm triển khai tổ chức thực hiện đã đạt được kết quả tốt, góp phần ổn định tình hình kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt là cơ quan quân sự các cấp thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo sát sao nội dung trọng tâm thường xuyên trong các hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh, kết hợp tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về nội dung Quyết...

LSO-Năm 2009, cùng với việc triển khai thực hiện chế độ chính sách người có công, gia đình thương binh, liệt sĩ, tỉnh ta tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 142/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân tham gia chống Mỹ, cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương, nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh tổ chức hành quân huấn luyệnẢnh: Dương Nguyên
Sau hơn một năm triển khai tổ chức thực hiện đã đạt được kết quả tốt, góp phần ổn định tình hình kinh tế – xã hội của địa phương. Đặc biệt là cơ quan quân sự các cấp thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo sát sao nội dung trọng tâm thường xuyên trong các hoạt động kinh tế – xã hội của tỉnh, kết hợp tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về nội dung Quyết định 142 của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn cho các đối tượng kê khai, làm hồ sơ, thủ tục. Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện đã phối hợp giữa các cơ quan: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh và Bảo hiểm Xã hội tỉnh; đồng thời tổ chức việc sơ kết rút kinh nghiệm ở các cấp, kịp thời đề ra phương hướng biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo tiếp theo. Qua sơ kết đã có các đơn vị làm tốt, đó là: huyện Bắc Sơn, Văn Lãng, Văn Quan, Đình Lập và Hữu Lũng… Cùng với đó đã thực hiện tốt việc rà soát, chốt danh sách đối tượng được hưởng chế độ, tạo cơ sở cho việc xác định các giải pháp thực hiện, không để sai sót hoặc nhầm lẫn. Việc thẩm định, xét duyệt hồ sơ của các cấp được bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, chính xác, đúng quy trình quy định. Tính đến hết ngày 10 tháng 3 năm 2010, Ban chỉ đạo 38B của tỉnh đã tổng hợp hoàn chỉnh, xét duyệt hồ sơ 9 đợt được 4.453 hồ sơ; trong đó trợ cấp một lần là 4.338 đối tượng; trợ cấp hàng tháng là 115 người; đối tượng còn sống là 3.655 và đối tượng đã từ trần là 683, với số tiền dự kiến chi trả hơn 20 tỷ đồng. Hiện nay toàn tỉnh đã tổ chức chi trả xong 2 đợt cho 1.766 đối tượng, với số tiền 8 tỷ 270 triệu đồng. Các đối tượng được hưởng trợ cấp đều phấn khởi tin tưởng vào chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước và được đông đảo quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ. Song song với đó còn có một số tồn tại, đó là: công tác thông tin tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước có lúc, có nơi chưa được thường xuyên; việc thẩm định, xét duyệt hồ sơ ở một số đơn vị còn chậm; công tác tổng hợp nắm đối tượng chưa cụ thể và còn hạn chế, nên việc xác nhận, kê khai lập hồ sơ còn gặp khó khăn…

Để thực hiện tốt Quyết định 142 của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 38B của tỉnh đã đề ra phương hướng nhiệm vụ nội dung trọng tâm chủ yếu trong thời gian tới, đó là: tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp; phát huy vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị, sự phối hợp của các đoàn thể trong quá trình tổ chức thực hiện; làm tốt thông tin tuyên truyền, nhất là các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn về nội dung, chế độ chính sách, kết quả tổ chức thực hiện và chi trả cho các đối tượng ở cơ sở; chỉ rõ khâu yếu và các giải pháp cần khắc phục, gắn việc thực hiện chế độ chính sách với xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Hội đồng chính sách các cấp tổ chức tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ từ thôn, bản, khối phố, xã, phường, thị trấn bảo đảm chặt chẽ, dân chủ; tổ chức tốt việc sơ tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong quá trình tổ chức thực hiện, không để xảy ra tiêu cực, góp phần xây dựng niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta trong tình hình hiện nay.

Vũ Công Túc