Thứ năm,  29/09/2022

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Cả nước phải chung tay giúp khu vực Pác Bó phát triển

Trong hai ngày 15, 16-3, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã thăm và làm việc tại xã Trường Hà (Hà Quảng, Cao Bằng). Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đi kiểm tra tình hình phát triển đàn gia súc ở thôn Pác Bó (xã Trường Hà) và việc triển khai Đề án Hỗ trợ xóa nhà vách đất, xây dựng Làng văn hóa trên địa bàn xã.Tại buổi làm việc với Đảng bộ và nhân dân xã Trường Hà, sau khi nghe lãnh đạo xã Trường Hà báo cáo địa phương hiện còn năm thôn chưa có nhà văn hóa, 56 nhà vách đất, nhiều chuồng trại chăn nuôi chưa hợp vệ sinh, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn và một số doanh nghiệp của TP Hồ Chí Minh đã tặng xã Trường Hà năm tỷ đồng để triển khai thực hiện Đề án Hỗ trợ xóa nhà vách đất, xây dựng làng văn hóa trên địa bàn xã, cũng như việc di chuyển chuồng trại nuôi gia súc cách xa nơi ở để bảo đảm vệ sinh môi trường, cảnh quan. Xã có 9 thôn, với 395 hộ, trong đó số hộ nghèo chiếm tới...

Trong hai ngày 15, 16-3, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã thăm và làm việc tại xã Trường Hà (Hà Quảng, Cao Bằng). Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đi kiểm tra tình hình phát triển đàn gia súc ở thôn Pác Bó (xã Trường Hà) và việc triển khai Đề án Hỗ trợ xóa nhà vách đất, xây dựng Làng văn hóa trên địa bàn xã.
Tại buổi làm việc với Đảng bộ và nhân dân xã Trường Hà, sau khi nghe lãnh đạo xã Trường Hà báo cáo địa phương hiện còn năm thôn chưa có nhà văn hóa, 56 nhà vách đất, nhiều chuồng trại chăn nuôi chưa hợp vệ sinh, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn và một số doanh nghiệp của TP Hồ Chí Minh đã tặng xã Trường Hà năm tỷ đồng để triển khai thực hiện Đề án Hỗ trợ xóa nhà vách đất, xây dựng làng văn hóa trên địa bàn xã, cũng như việc di chuyển chuồng trại nuôi gia súc cách xa nơi ở để bảo đảm vệ sinh môi trường, cảnh quan. Xã có 9 thôn, với 395 hộ, trong đó số hộ nghèo chiếm tới 48,86%. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết yêu cầu chính quyền và nhân dân xã sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ này để nhanh chóng làm cho vùng đất là cái nôi của cách mạng ngày càng khang trang, đời sống bà con ấm no, hạnh phúc. Chủ tịch nước đề nghị các bộ, ngành, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp phải có trách nhiệm giúp đỡ đồng bào nơi đây phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. Chủ tịch nước nêu rõ: “Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, do yếu tố địa lý và những điều kiện khách quan, có những địa phương gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế, trong đó có tỉnh Cao Bằng. Đây là địa danh tham quan, du lịch về cội nguồn của Cách mạng Việt Nam. Vì vậy, cả nước phải chung tay giúp Cao Bằng, xã Trường Hà và đặc biệt là khu vực Pác Bó phát triển. Cuộc sống hiện nay còn nhiều khó khăn, nhưng nhân dân vẫn một lòng trung thành với Đảng, với Bác Hồ. Vì vậy, chăm lo cải thiện cuộc sống cho người dân Pác Bó, xã Trường Hà không chỉ là việc làm tình nghĩa, mà còn là trách nhiệm của cả nước”.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến thăm Trường THPT chuyên tỉnh Cao Bằng tại thị xã Cao Bằng.

Theo Nhandan