Thứ năm,  06/10/2022

Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Bun-ga-ri

Trong khuôn khổ Nghị định thư hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bun-ga-ri, Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất CH Bun-ga-ri M.Rai-cốp đã thăm Việt Nam và tiến hành trao đổi ý kiến thường kỳ với Bộ Ngoại giao từ ngày 15 đến 17-3.Ngày 16-3, trong cuộc hội đàm với Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn, hai bên thảo luận về các biện pháp tăng cường quan hệ song phương, nhất là về kinh tế, thương mại, thực hiện các thỏa thuận cấp cao đạt được trong chuyến thăm Việt Nam tháng 1-2009 của Tổng thống Bun-ga-ri G. Pác-van-nốp và chuẩn bị cho các chuyến thăm Bun-ga-ri của lãnh đạo Chính phủ và Nhà nước Việt Nam. Thứ trưởng M.Rai-cốp đánh giá cao những thành tựu kinh tế - xã hội cũng như vị thế quốc tế của Việt Nam không ngừng được nâng cao ở khu vực Đông-Nam Á và trên trường quốc tế, đồng thời tin tưởng mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước và hai Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển.Cùng ngày, Thứ trưởng M.Rai-cốp đã được Phó Thủ...

Trong khuôn khổ Nghị định thư hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bun-ga-ri, Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất CH Bun-ga-ri M.Rai-cốp đã thăm Việt Nam và tiến hành trao đổi ý kiến thường kỳ với Bộ Ngoại giao từ ngày 15 đến 17-3.

Ngày 16-3, trong cuộc hội đàm với Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn, hai bên thảo luận về các biện pháp tăng cường quan hệ song phương, nhất là về kinh tế, thương mại, thực hiện các thỏa thuận cấp cao đạt được trong chuyến thăm Việt Nam tháng 1-2009 của Tổng thống Bun-ga-ri G. Pác-van-nốp và chuẩn bị cho các chuyến thăm Bun-ga-ri của lãnh đạo Chính phủ và Nhà nước Việt Nam. Thứ trưởng M.Rai-cốp đánh giá cao những thành tựu kinh tế – xã hội cũng như vị thế quốc tế của Việt Nam không ngừng được nâng cao ở khu vực Đông-Nam Á và trên trường quốc tế, đồng thời tin tưởng mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước và hai Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển.

Cùng ngày, Thứ trưởng M.Rai-cốp đã được Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm tiếp thân mật.
Theo Nhandan