Thứ ba,  28/11/2023

UBND tỉnh kiểm điểm công tác xây dựng cơ bản quý I năm 2010

LSO-Ngày 17/03/2010, tại hội trường tầng 4 Văn phòng UBND tỉnh, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức đánh giá, kiểm điểm công tác triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản quý I năm 2010. Tham dự có đại diện lãnh đạo 11 huyện, thành phố, các sở, ngành, một số doanh nghiệp trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.Báo cáo đề dẫn của UBND tỉnh về đầu tư xây dựng cơ bản quý I năm 2010 do lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày cho thấy, giá trị khối lượng thực hiện các nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý là 125 tỷ đồng, đạt 12,6% kế hoạch, tăng 4% so với cùng kỳ 2009. Một số nguồn vốn đạt khá như vốn thực hiện theo Nghị quyết 37-NQ/TW là 28,4 tỷ đồng, bằng 30,5% kế hoạch, vốn đầu tư quản lý biên giới đạt 27% kế hoạch. Kết quả giải ngân các nguồn vốn trong quý I cũng có tiến bộ, đã tổ chức giải ngân đạt 15,3% kế hoạch và đạt 121,7% so với khối lượng thực...

LSO-Ngày 17/03/2010, tại hội trường tầng 4 Văn phòng UBND tỉnh, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức đánh giá, kiểm điểm công tác triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản quý I năm 2010. Tham dự có đại diện lãnh đạo 11 huyện, thành phố, các sở, ngành, một số doanh nghiệp trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.
Báo cáo đề dẫn của UBND tỉnh về đầu tư xây dựng cơ bản quý I năm 2010 do lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày cho thấy, giá trị khối lượng thực hiện các nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý là 125 tỷ đồng, đạt 12,6% kế hoạch, tăng 4% so với cùng kỳ 2009. Một số nguồn vốn đạt khá như vốn thực hiện theo Nghị quyết 37-NQ/TW là 28,4 tỷ đồng, bằng 30,5% kế hoạch, vốn đầu tư quản lý biên giới đạt 27% kế hoạch. Kết quả giải ngân các nguồn vốn trong quý I cũng có tiến bộ, đã tổ chức giải ngân đạt 15,3% kế hoạch và đạt 121,7% so với khối lượng thực hiện. Tuy nhiên, tiến độ một số chương trình dự án còn chậm như chương trình 135 giai đoạn 2 và chương trình 120.
Toàn cảnh hội nghị giao ban xây dựng cơ bản quý 1/2010.
Thảo luận tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố cho thấy, công tác chuẩn bị đầu tư, trình tự thẩm định dự án của các đơn vị được giao chủ đầu tư là vấn đề nổi cộm, nhất là đối với chủ đầu tư thuộc cấp huyện. Để từng bước tháo gỡ các khó khăn vướng mắc này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo, các chủ đầu tư được giao thực hiện các dự án cần tập trung tổ chức triển khai thực hiện với trách nhiệm cao nhất từ khâu chuẩn bị đầu tư đến lựa chọn các nhà thầu thi công. Ngoài ra, phải thường xuyên làm tốt công tác tổ chức kiểm tra, giám sát trong quá trình thi công công trình. Trên lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổ chức triển khai tổng hợp, rà soát các bước đối với quy trình triển khai thực hiện dự án nhằm giảm bớt các thủ tục rườm rà trong đầu tư xây dựng. Đồng thời tổ chức tốt các nội dung kế hoạch tập huấn cho cán bộ làm công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh trong năm 2010.

Công Quân