Thứ ba,  28/11/2023

Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước VÀ MTTQ VIỆT NAM

Sáng 17-3, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam có buổi làm việc, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thành lập trường, đầu tư và bảo đảm chất lượng giáo dục đại học tại Trường đại học tư thục Hà Hoa Tiên.Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Hội đồng Quản trị cũng như Ban Giám hiệu nhà trường trong việc đầu tư xây dựng, thu hút sinh viên và nâng cao chất lượng giảng dạy, tạo nguồn nhân lực có chất lượng. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch nước cho rằng hoạt động của trường hiện nay không bảo đảm đúng với đề án đã đề ra về tuyển sinh, chất lượng, số lượng giảng viên, cơ sở vật chất chưa đủ... Phó Chủ tịch nước đề nghị nhà trường phải xây dựng cơ sở vật chất bảo đảm đúng với đề án nhưng phải tính đến hiệu quả sử dụng một cách hợp lý, tránh tình trạng xây dựng tràn lan, không thu hút được người học, dẫn đến lãng phí.Tại buổi làm việc, Đoàn đại biểu...

Sáng 17-3, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam có buổi làm việc, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thành lập trường, đầu tư và bảo đảm chất lượng giáo dục đại học tại Trường đại học tư thục Hà Hoa Tiên.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Hội đồng Quản trị cũng như Ban Giám hiệu nhà trường trong việc đầu tư xây dựng, thu hút sinh viên và nâng cao chất lượng giảng dạy, tạo nguồn nhân lực có chất lượng. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch nước cho rằng hoạt động của trường hiện nay không bảo đảm đúng với đề án đã đề ra về tuyển sinh, chất lượng, số lượng giảng viên, cơ sở vật chất chưa đủ… Phó Chủ tịch nước đề nghị nhà trường phải xây dựng cơ sở vật chất bảo đảm đúng với đề án nhưng phải tính đến hiệu quả sử dụng một cách hợp lý, tránh tình trạng xây dựng tràn lan, không thu hút được người học, dẫn đến lãng phí.

Tại buổi làm việc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam đề nghị trường thực hiện theo đúng đề án xây dựng đã được Chính phủ phê duyệt theo hướng phát triển đồng bộ, bền vững, nâng cao hiệu quả đào tạo; đầu tư xây dựng hoàn chỉnh, hoàn thiện và chuẩn hóa việc đào tạo… Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh để thu hút được nhiều sinh viên hơn, bảo đảm đủ số lượng sinh viên theo đề án đã được duyệt. Đoàn đại biểu Quốc hội và lãnh đạo tỉnh Hà Nam ghi nhận và hứa sẽ giải quyết những vướng mắc của trường theo chức trách của tỉnh, đồng thời chuyển những kiến nghị khác đến các ngành chức năng xem xét giải quyết.
Theo Nhandan