Thứ ba,  28/11/2023

Sơ kết Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 48 – NQ/TW của Bộ Chính trị

LSO-Chiều ngày 18/3/2010, tại Hội trường lớn UBND tỉnh, Thường trực HĐND phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 48 – NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. Đồng chí Trương Hùng Anh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn chủ trì hội nghị.Quang cảnh hội nghị.Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe dự thảo Báo cáo sơ kết Kế hoạch số 900/UBTVQH11 ngày 21/3/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện Nghị quyết số 48 – NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. Trong đó có các nội dung như: Sơ kết việc thực hiện Kế hoạch số 900/UBTVQH11; Đánh giá nhu cầu và định hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật giai đoạn 2011 – 2020 tỉnh Lạng Sơn với các nội dung như: Dự báo...

LSO-Chiều ngày 18/3/2010, tại Hội trường lớn UBND tỉnh, Thường trực HĐND phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 48 – NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. Đồng chí Trương Hùng Anh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe dự thảo Báo cáo sơ kết Kế hoạch số 900/UBTVQH11 ngày 21/3/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện Nghị quyết số 48 – NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.
Trong đó có các nội dung như: Sơ kết việc thực hiện Kế hoạch số 900/UBTVQH11; Đánh giá nhu cầu và định hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật giai đoạn 2011 – 2020 tỉnh Lạng Sơn với các nội dung như: Dự báo bối cảnh kinh tế, chính trị, xã hội giai đoạn 2011 – 2020 của tỉnh; nhu cầu, định hướng và giải pháp xây dựng và hoàn thiện pháp luật giai đoạn 2011 – 2020; các kiến nghị với Quốc hội, với Chính phủ và các Bộ, ngành. Hội nghị đã được nghe nhiều ý kiến thiết thực, cụ thể của đại diện một số sở, ban, ngành, các huyện, thành phố đóng góp vào báo cáo, đồng thời nêu ra một số kiến nghị với Trung ương, với tỉnh…
Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Trương Hùng Anh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận các ý kiến và nêu lên một số vấn đề cần quan tâm. Các ý kiến của đại biểu sẽ được tổng hợp, rà soát để hoàn chỉnh báo cáo.

HT