Chủ nhật,  10/12/2023

Hội nghị lần thứ 18, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khoá XIV

LSO-Ngày 19/3/2010, tại phòng họp Ban Chấp hành - Trung tâm Hội nghị tỉnh đã diễn ra Hội nghị lần thứ 18, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khoá XIV.Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và nghiên cứu các báo cáo về tình hình kết quả công tác quý I, nhiệm vụ quý II năm 2010; Chương trình giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2010; báo cáo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 và các báo cáo chuyên đề khác… Đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu bế mạc hội nghị.Trong quý I vừa qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo tích cực của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự nỗ lực phấn đấu của cộng đồng các doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, nên đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện đón Tết với không khí lành mạnh, vui tươi, an toàn, tiết kiệm và không để xảy ra...

LSO-Ngày 19/3/2010, tại phòng họp Ban Chấp hành Trung tâm Hội nghị tỉnh đã diễn ra Hội nghị lần thứ 18, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khoá XIV.
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và nghiên cứu các báo cáo về tình hình kết quả công tác quý I, nhiệm vụ quý II năm 2010; Chương trình giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2010; báo cáo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 và các báo cáo chuyên đề khác…
Đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu bế mạc hội nghị.
Trong quý I vừa qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo tích cực của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự nỗ lực phấn đấu của cộng đồng các doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, nên đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện đón Tết với không khí lành mạnh, vui tươi, an toàn, tiết kiệm và không để xảy ra những vấn đề phức tạp. Công tác thu, chi ngân sách đạt kết quả khá, các lễ hội xuân trên địa bàn được tổ chức tốt, thu hút đông đảo nhân dân; phong trào ra quân đầu xuân làm thủy lợi, làm đường giao thông nông thôn, trồng rừng có bước đổi mới.
Các đại biểu đã tập trung thảo luận về vấn đề sản xuất nông, lâm nghiệp, công, thương nghiệp, xây dựng phát triển đô thị, giáo dục, công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp. Hội nghị đã nhất trí, thông qua Chương trình giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2010, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020. Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể tiếp tục quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả những giải pháp chủ yếu, thực hiện phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước 2010. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu; tăng cường năng lực khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường công tác quốc phòng – an ninh, đối ngoại. Quan tâm xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, gắn với đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với chủ đề trọng tâm là “ Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh “là đạo đức, là văn minh””. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo thời gian tổ chức Đại hội các đảng bộ cơ sở và các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy theo kế hoạch đã đề ra; chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và các ngày lễ lớn trong năm.

La Nam