Thứ bảy,  24/02/2024

Chính sách mới, quyết định mới

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 1668/VPCP-KTN thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về kết quả nghiên cứu Dự án khoa học công nghệ "Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo trong nước thiết bị nhà máy nhiệt điện chạy than công suất tổ máy đến 600 MW" sẽ được chuyển đổi địa chỉ áp dụng từ Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 3 sang Nhà máy nhiệt điện Quỳnh Lập 1, tỉnh Nghệ An. Liên danh Tổ hợp nhà thầu EPC do Tập đoàn DOOSAN làm điều phối chính cùng với Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA), Viện Nghiên cứu Cơ khí (NARIME) và các doanh nghiệp chế tạo trong nước thiết kế, chế tạo thiết bị cho cả hai tổ máy của Nhà máy nhiệt điện Quỳnh Lập 1.Phó Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù khác để có đủ điều kiện triển khai dự án khoa học nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.* Bộ Tài chính vừa ra Thông tư số 34/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện xóa nợ...

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 1668/VPCP-KTN thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về kết quả nghiên cứu Dự án khoa học công nghệ “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo trong nước thiết bị nhà máy nhiệt điện chạy than công suất tổ máy đến 600 MW” sẽ được chuyển đổi địa chỉ áp dụng từ Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 3 sang Nhà máy nhiệt điện Quỳnh Lập 1, tỉnh Nghệ An. Liên danh Tổ hợp nhà thầu EPC do Tập đoàn DOOSAN làm điều phối chính cùng với Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA), Viện Nghiên cứu Cơ khí (NARIME) và các doanh nghiệp chế tạo trong nước thiết kế, chế tạo thiết bị cho cả hai tổ máy của Nhà máy nhiệt điện Quỳnh Lập 1.

Phó Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù khác để có đủ điều kiện triển khai dự án khoa học nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

* Bộ Tài chính vừa ra Thông tư số 34/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện xóa nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước (NSNN) đối với doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) thực hiện cổ phần hóa, DNNN thực hiện giao, bán và DNNN sáp nhập vào DNNN khác. Một trong các điều kiện để DNNN được xóa nợ thuế là đơn vị đã thực hiện sắp xếp, chuyển đổi trước ngày 1-7-2007. Các khoản thuế được xóa nợ như: Thuế doanh thu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu, thuế nhà đất… Cục Thuế, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư có trách nhiệm kiểm tra, xem xét và thẩm định hồ sơ của DN đề nghị xử lý nợ thuế. Thời gian thực hiện công việc kiểm tra hồ sơ và xử lý hồ sơ nêu trên là 15 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ.

Thông tư có hiệu lực từ 25-4-2010.
Theo Nhandan