Thứ sáu,  01/03/2024

Bắc Sơn tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến lần thứ Nhất

LSO-Sáng ngày 22/3/2010, huyện Bắc Sơn tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến lần thứ Nhất, giai đoạn (2006-2010). Tới dự và chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Văn Thanh, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ; lãnh đạo các huyện, thành phố; Phòng Nội vụ các huyện, thành phố; lãnh đạo huyện Bắc Sơn, đại diện các xã thị trấn và các phòng ban của huyện.Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo.Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến của huyện lần thứ Nhất có 243 đại biểu là những tập thể, gương điển hình trong phong trào thi đua trên khắp các lĩnh vực của huyện. Trong 5 năm qua, huyện Bắc Sơn luôn coi trọng phong trào thi đua yêu nước; nhất là từ khi có Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, Cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể đã triển khai mạnh mẽ công tác thi đua khen...

LSO-Sáng ngày 22/3/2010, huyện Bắc Sơn tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến lần thứ Nhất, giai đoạn (2006-2010). Tới dự và chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Văn Thanh, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ; lãnh đạo các huyện, thành phố; Phòng Nội vụ các huyện, thành phố; lãnh đạo huyện Bắc Sơn, đại diện các xã thị trấn và các phòng ban của huyện.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo.
Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến của huyện lần thứ Nhất có 243 đại biểu là những tập thể, gương điển hình trong phong trào thi đua trên khắp các lĩnh vực của huyện. Trong 5 năm qua, huyện Bắc Sơn luôn coi trọng phong trào thi đua yêu nước; nhất là từ khi có Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, Cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể đã triển khai mạnh mẽ công tác thi đua khen thưởng xuống các cơ sở. Sau 5 năm phong trào thi đua đã thu được những kết quả quan trọng trên một số lĩnh vực của đời sống xã hội. Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2006 đạt 9,86%, đến năm 2009 đạt 10,52%. Tỷ trọng các ngành kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2006 đạt 6,68 triệu đồng/ năm, đến năm 2009 đạt 10,99 triệu đồng/ năm. Trên các lĩnh vực văn hoá, xã hội có bước phát triển khá. Các chính sách xã hội được quan tâm. Lĩnh vực an ninh – quốc phòng được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng ngày càng được củng cố và nâng cao sức chiến đấu, giữ vững vai trò là tổ chức lãnh đạo thắng lợi mọi hoạt động cách mạng trong giai đoạn mới.

Văn nghệ chào mừng.
Với những cố gắng trong phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh, trong 5 năm qua, toàn huyện đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng 1 Huân chương Lao động hạng Nhất, 1 Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể và 1 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; 1 tập thể được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; 2 tập thể được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 5 tập thể và tặng Bằng khen cho 69 cá nhân… Nhân dịp Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến lần thứ Nhất, UBND huyện đã tặng Giấy khen cho 51 tập thể và 151 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn (2006- 2010). Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 10 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước.

Trao giấy khen UBND huyện cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong phong trào thi đua.
Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến huyện tiếp tục phát động phong trào thi đua giai đoạn (2010-2015) và những năm tiếp theo, nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác thi đua yêu nước gắn liền với thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước đã đề ra trên khắp các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Phan Cầu