Thứ năm,  07/12/2023

Thực hiện Thông tư số 04/2009/TTLT/BXD-BCA về việc cấp nước phòng cháy, chữa cháy

LSO-Theo số liệu chúng tôi có được hiện nay hệ thống hạ tầng cấp nước phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được 72 trụ nước và 3 bể, bến lấy nước chữa cháy tại một số khu vực trọng điểm như, thành phố Lạng Sơn, thị trấn Đồng Đăng, cửa khẩu Tân Thanh. Tuy nhiên, hệ thống hạ tầng này hiện đã xuống cấp và chưa đồng bộ với hệ thống thiết bị của các xe chữa cháy chuyên dụng dẫn tới hiệu quả chữa cháy không cao. Trước thực tế này, ngày 24/2/2010, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 123/UBND-NC, về việc tổ chức triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT/BXD-BCA ngày 10/4/2009 của Bộ Xây dựng và Bộ Công an về việc cấp nước phòng cháy, chữa cháy tại đô thị và khu công nghiệp. Theo đó, Sở Xây dựng được giao chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Lạng Sơn tổng kiểm tra rà soát thực trạng hệ thống cấp nước phòng cháy, chữa cháy tại thành phố Lạng Sơn, các khu công nghiệp và tại...

LSO-Theo số liệu chúng tôi có được hiện nay hệ thống hạ tầng cấp nước phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được 72 trụ nước và 3 bể, bến lấy nước chữa cháy tại một số khu vực trọng điểm như, thành phố Lạng Sơn, thị trấn Đồng Đăng, cửa khẩu Tân Thanh.
Tuy nhiên, hệ thống hạ tầng này hiện đã xuống cấp và chưa đồng bộ với hệ thống thiết bị của các xe chữa cháy chuyên dụng dẫn tới hiệu quả chữa cháy không cao. Trước thực tế này, ngày 24/2/2010, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 123/UBND-NC, về việc tổ chức triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT/BXD-BCA ngày 10/4/2009 của Bộ Xây dựng và Bộ Công an về việc cấp nước phòng cháy, chữa cháy tại đô thị và khu công nghiệp. Theo đó, Sở Xây dựng được giao chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Lạng Sơn tổng kiểm tra rà soát thực trạng hệ thống cấp nước phòng cháy, chữa cháy tại thành phố Lạng Sơn, các khu công nghiệp và tại các thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Ngay sau đó, Sở Xây dựng đã chủ trì họp với các đơn vị liên quan thống nhất kế hoạch kiểm tra rà soát thực trạng hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời đầu tháng 3/2010, Sở Xây dựng đã gửi công văn đề nghị các huyện cung cấp số liệu về thực trạng hệ thống hạ tầng cấp nước chữa cháy trên địa bàn các huyện, thành phố về Sở xây dựng tổng hợp nhằm tổ chức kiểm tra, rà soát thực tế tại cơ sở để xây dựng báo cáo UBND tỉnh, có căn cứ thực hiện các bước tiếp theo đúng với tinh thần hướng dẫn của thông tư liên tịch số 04. Ông Nguyễn Kim Tiến, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, hiện nay Sở đang tích cực triển khai các bước theo chỉ đạo của UBND tỉnh, theo đó bắt đầu từ 30/3 đến 14/4/2010, đoàn công tác của tỉnh sẽ tiến hành kiểm tra, rà soát trên địa bàn 11 huyện thành phố với những nội dung kiểm tra cụ thể, đồng thời đề xuất vị trí lắp đặt các trụ cấp nước phòng cháy, chữa cháy bảo đảm đồng bộ trên phạm vi các thị trấn, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh. Qua khảo sát thực tế tại các thị trấn thuộc các huyện cho thấy trong nhiều năm qua hệ thống hạ tầng cấp nước cũng như thiết bị phòng cháy tại các thị trấn hiện rất thiếu thốn. Báo cáo của UBND huyện Văn Quan về hệ thống hạ tầng cấp nước phòng cháy chữa cháy cho thấy, hiện thị trấn Văn Quan chưa có hệ thống hạ tầng cấp nước phòng cháy chữa cháy, chỉ có nguồn nước dự trữ tự nhiên như ao, hồ, suối.
Trước thực tế tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh ngày càng phát triển, tốc độ đô thị hoá tại các thị trấn cũng diễn ra sôi động đặt ra nhiệm vụ về công tác phòng cháy chữa cháy là rất cấp thiết. Do đó, hơn ai hết, chính quyền các địa phương, các cá nhân, tổ chức cần nêu cao tinh thần trách nhiệm cao nhất trong việc phòng cháy chữa cháy cũng như bảo vệ hệ thống hạ tầng về phòng cháy chữa cháy hiện có nhằm bảo đảm các điều kiện tốt nhất trong quá trình xây dựng, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Công Quân