Thứ bảy,  01/10/2022

Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại huyện Đình Lập

LSO-Ngày 24/3/2010, đồng chí Trương Hùng Anh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã thực hiện giám sát công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ( KNTC) của công dân trên địa bàn huyện Đình Lập.Từ năm 2009, tình hình KNTC của công dân trên địa bàn Đình Lập tăng đột biến, có 195 đơn, tăng 153 đơn so với năm 2008. Ba tháng đầu năm 2010, tiếp nhận 10 đơn. Đến nay, UBND huyện đã giải quyết dứt điểm 4 đơn thuộc các lĩnh vực khác. Riêng lĩnh vực GPMB trường bắn TB1, sau khi phân loại có có 90 đơn hợp lệ, huyện chỉ đạo Hội đồng GPMB tiếp tục tuyên truyền giải thích; tổ chức đối thoại trực tiếp, nên đã có nhiều hộ gia đình hiểu rõ chính sách của Nhà nước.Phát biểu ý kiến tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND huyện Đình Lập làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền giải thích, giải quyết nhanh và dứt điểm những trường hợp khiếu nại của nhân dân. Ban đền bù GPMB làm việc khẩn trương, đối chiếu xác minh lại...

LSO-Ngày 24/3/2010, đồng chí Trương Hùng Anh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã thực hiện giám sát công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ( KNTC) của công dân trên địa bàn huyện Đình Lập.
Từ năm 2009, tình hình KNTC của công dân trên địa bàn Đình Lập tăng đột biến, có 195 đơn, tăng 153 đơn so với năm 2008. Ba tháng đầu năm 2010, tiếp nhận 10 đơn. Đến nay, UBND huyện đã giải quyết dứt điểm 4 đơn thuộc các lĩnh vực khác. Riêng lĩnh vực GPMB trường bắn TB1, sau khi phân loại có có 90 đơn hợp lệ, huyện chỉ đạo Hội đồng GPMB tiếp tục tuyên truyền giải thích; tổ chức đối thoại trực tiếp, nên đã có nhiều hộ gia đình hiểu rõ chính sách của Nhà nước.
Phát biểu ý kiến tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND huyện Đình Lập làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền giải thích, giải quyết nhanh và dứt điểm những trường hợp khiếu nại của nhân dân. Ban đền bù GPMB làm việc khẩn trương, đối chiếu xác minh lại sau kiểm đếm để trả lời cho nhân dân. Công tác tiếp dân cần phải chu đáo hơn để qua công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC của công dân phải được xác định là nhiệm vụ hết sức quan trọng không chỉ trong giai đoạn chúng ta chuẩn bị tiến hành Đại hội Đảng các cấp, mà phải là công việc thường xuyên. Có như vậy sẽ rút ra được những vấn đề về công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền và củng cố thêm lòng tin giữa dân với Đảng với chính quyền.

Minh Hồng