Chủ nhật,  04/12/2022

Văn Quan chú trọng phát triển đảng viên trẻ

LSO-Đảng bộ huyện Văn Quan hiện có 3.537 đảng viên tham gia sinh hoạt ở 61 chi, đảng bộ trực thuộc huyện; trong đó, có 890 đảng viên trẻ từ 18 đến 30 tuổi (chiếm tỷ lệ 25%). Tỷ lệ đảng viên trẻ đang tăng nhanh. Đây là đội ngũ kế cận hùng hậu có đầy đủ thể chất, trí tuệ hứa hẹn góp phần đưa địa phương phát triển nhanh, mạnh trong tương lai. Đạt được kết quả này là cả một quá trình nhiều năm Đảng bộ huyện quan tâm, chú trọng phát triển đảng viên trẻ gắn với chiến lược phát triển cán bộ lâu dài. Ông Lương Hoàng Phi, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy khẳng định : Những năm gần đây, Đảng bộ huyện luôn quan tâm phát triển đảng viên trẻ nhưng chú trọng vấn đề chất lượng, đảng viên trẻ có trình độ học vấn ngày càng cao. Công tác kết nạp đảng viên bảo đảm đúng quy định trong Điều lệ Đảng. Phát triển Đảng đi đôi với tăng cường vai trò lãnh đạo, khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và sức chiến đấu của các tổ chức...

LSO-Đảng bộ huyện Văn Quan hiện có 3.537 đảng viên tham gia sinh hoạt ở 61 chi, đảng bộ trực thuộc huyện; trong đó, có 890 đảng viên trẻ từ 18 đến 30 tuổi (chiếm tỷ lệ 25%). Tỷ lệ đảng viên trẻ đang tăng nhanh. Đây là đội ngũ kế cận hùng hậu có đầy đủ thể chất, trí tuệ hứa hẹn góp phần đưa địa phương phát triển nhanh, mạnh trong tương lai. Đạt được kết quả này là cả một quá trình nhiều năm Đảng bộ huyện quan tâm, chú trọng phát triển đảng viên trẻ gắn với chiến lược phát triển cán bộ lâu dài.
Ông Lương Hoàng Phi, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy khẳng định : Những năm gần đây, Đảng bộ huyện luôn quan tâm phát triển đảng viên trẻ nhưng chú trọng vấn đề chất lượng, đảng viên trẻ có trình độ học vấn ngày càng cao. Công tác kết nạp đảng viên bảo đảm đúng quy định trong Điều lệ Đảng. Phát triển Đảng đi đôi với tăng cường vai trò lãnh đạo, khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng.
ĐVTN tham gia làm đường GTNT ở xã Khánh Khê (Văn Quan)
Ảnh: Thúy Hường
Là một huyện miền núi có điều kiện kinh tế – xã hội còn chậm phát triển nên quá trình phát triển đảng viên trẻ ở Văn Quan cũng gặp không ít khó khăn, vướng mắc do công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú vào Đảng ở địa bàn thôn, xóm còn hạn chế; một số cơ sở Đảng không chủ động được nguồn đối tượng kết nạp Đảng, hoặc chưa thực sự quan tâm đến công tác phát triển đảng viên… Trước thực trạng đó, Đảng bộ huyện Văn Quan đã ra nghị quyết chỉ đạo xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể và hướng dẫn thực hiện công tác phát triển Đảng tới chi bộ. Trên cơ sở đó, hàng năm, các cấp uỷ cơ sở nỗ lực tổ chức thực hiện mục tiêu phát triển Đảng gắn với việc nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Trong các buổi sinh hoạt, chi bộ đều thảo luận, kiểm điểm công tác phát triển đảng viên, chỉ tiêu phấn đấu kết nạp Đảng và các giải pháp thực hiện sát với điều kiện thực tế ở địa phương. Theo định kỳ, Đảng bộ huyện tập trung rà soát, phân tích chất lượng quần chúng ưu tú tạo nguồn phát triển đảng viên theo phương châm coi trọng tiêu chuẩn, chất lượng; chú trọng phát triển Đảng ở các chi bộ nông thôn, địa bàn khó khăn; chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng cho quần chúng động cơ phấn đấu vào Đảng. Các cấp uỷ phân công đảng viên có uy tín, kinh nghiệm trực tiếp theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú phấn đấu trở thành đảng viên. Ngoài ra, Đảng bộ huyện cũng thường xuyên chỉ đạo các tổ chức chính trị-xã hội như Phụ nữ, Nông dân, Đoàn thanh niên… tổ chức tốt các phong trào thi đua; chủ động giới thiệu các đoàn viên, hội viên ưu tú được thử thách qua công việc để tổ chức Đảng giáo dục, bồi dưỡng, xét kết nạp. Các hoạt động này được gắn kết chặt chẽ với công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị và trình độ chuyên môn của các đối tượng cảm tình Đảng. Việc thử thách, giúp đỡ, tạo môi trường phấn đấu, rèn luyện cho các đối tượng cảm tình Đảng được cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị – xã hội phối hợp thường xuyên.
Với sự phấn đấu tích cực, bền bỉ của các cấp, ngành liên quan, công tác phát triển Đảng ở Đảng bộ huyện Văn Quan ngày càng chuyển biến tích cực. Từ năm 2005 đến nay, Đảng bộ huyện đã kết nạp 1.037 đảng viên, trong đó lứa tuổi từ 18 – 30 là 610 người (chiếm 59%). Hầu hết số đảng viên mới kết nạp đều là những đoàn viên và quần chúng ưu tú, có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt; có trình độ, năng lực; có uy tín cao và đóng vai trò quan trọng trong các phong trào thi đua của địa phương, đơn vị.
Đồng chí Nông Văn Thảm, Bí thư huyện ủy cho biết thêm: Đảng bộ huyện rất quan tâm chỉ đạo các chi bộ phát triển đảng viên trên cơ sở chất lượng, trong đó chú trọng lực lượng đảng viên trẻ, gắn việc phát triển đảng viên với công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ. Đồng thời, sử dụng đội ngũ cán bộ, đảng viên một cách hợp lý dựa trên cơ sở bố trí công việc và giao nhiệm vụ cho đảng viên phù hợp với năng lực chuyên môn, sở trường công tác, giúp họ phát huy tốt khả năng của mình đóng góp cho sự nghiệp của Đảng. Với thực trạng việc làm, đời sống thanh niên nông thôn có nhiều bức xúc hiện nay, Văn Quan đã và sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trẻ, gắn kết chặt chẽ với đào tạo, giải quyết việc làm và qui hoạch cán bộ. Trên cơ sở đó, tạo tiền đề vững chắc để tăng nhanh tốc độ phát triển kinh tế – xã hội địa phương trong giai đoạn tới.

Hoàng Thái