Thứ bảy,  01/10/2022

Đảng bộ Công an huyện Hữu Lũng Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015

LSO-Ngày 23/3/2010, Đảng bộ Công an huyện Hữu Lũng đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ V nhiệm kỳ 2010-2015. Đây là đại hội đảng bộ cơ sở đầu tiên trên địa bàn huyện Hữu Lũng và là 1 trong 3 đơn vị được Đảng bộ huyện lựa chọn để chỉ đạo thực hiện thí điểm đại hội đảng bộ cơ sở bầu trực tiếp BTV, Bí thư, Phó Bí thư. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an huyện Hữu Lũng đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể triển khai thực hiện đạt kết quả nhiệm vụ bảo vệ ANTT trên địa bàn. Trong xây dựng đảng, Đảng bộ thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Pháp luật Nhà nước tới các chi bộ và từng cán bộ đảng viên, thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh-Công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ” gắn với phong CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy… Trong...

LSO-Ngày 23/3/2010, Đảng bộ Công an huyện Hữu Lũng đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ V nhiệm kỳ 2010-2015. Đây là đại hội đảng bộ cơ sở đầu tiên trên địa bàn huyện Hữu Lũng và là 1 trong 3 đơn vị được Đảng bộ huyện lựa chọn để chỉ đạo thực hiện thí điểm đại hội đảng bộ cơ sở bầu trực tiếp BTV, Bí thư, Phó Bí thư.
Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an huyện Hữu Lũng đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể triển khai thực hiện đạt kết quả nhiệm vụ bảo vệ ANTT trên địa bàn. Trong xây dựng đảng, Đảng bộ thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Pháp luật Nhà nước tới các chi bộ và từng cán bộ đảng viên, thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh-Công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ” gắn với phong CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy… Trong nhiệm kỳ Đảng ủy đã kết nạp mới 14 đảng viên, hàng năm Đảng bộ đều đạt trong sạch vững mạnh, số đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 90-95 %. Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Công an huyện Hữu Lũng phấn đấu kết nạp từ 10-15 đảng viên mới, tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án đạt 80% trở lên, trọng án đạt từ 90% trở lên, chấp hành nghiêm túc pháp luật trong các hoạt động điều tra xử lý tội phạm, công tác bắt giam giữ, không để oan, sai, bỏ lọt tội phạm.
Đại hội Đảng bộ Công an huyện Hữu Lũng lần thứ V đã bầu 9 đồng chí vào BCH khóa mới, bầu trực tiếp BTV gồm 3 đồng chí, bầu Bí thư và Phó Bí thư. Đại hội cũng đã bầu 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII nhiệm kỳ 2010-2015.

Hoàng Hồng