Thứ năm,  29/09/2022

Đảng bộ Trường Quân sự tỉnh đại hội nhiệm kỳ 2010 – 2015

LSO-Ngày 24/3, Đảng bộ Trường Quân sự tỉnh đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2010 – 2015. Trong nhiệm kỳ 2005 – 2010, Đảng bộ nhà trường đã quán triệt, tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát toàn diện trên mọi nhiệm vụ cấp trên giao và của nhà trường. Đặc biệt là nhiệm vụ chính trị trung tâm của nhà trường đã hoàn thành tốt công tác huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cho các đối tượng theo kế hoạch của trên, tình hình chính trị tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, được giữ vững. Các tổ chức luôn được kiện toàn, đội ngũ cán bộ xác định tốt nhiệm vụ, hoàn thành chức trách được giao. Công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh cơ bản được giữ vững và phát huy, do vậy chất lượng đảng viên và tổ chức Đảng hàng năm đều được nâng lên tạo được bước chuyển biến rõ rệt trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường, xây dựng tốt sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ...

LSO-Ngày 24/3, Đảng bộ Trường Quân sự tỉnh đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2010 – 2015.
Trong nhiệm kỳ 2005 – 2010, Đảng bộ nhà trường đã quán triệt, tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát toàn diện trên mọi nhiệm vụ cấp trên giao và của nhà trường. Đặc biệt là nhiệm vụ chính trị trung tâm của nhà trường đã hoàn thành tốt công tác huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cho các đối tượng theo kế hoạch của trên, tình hình chính trị tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, được giữ vững. Các tổ chức luôn được kiện toàn, đội ngũ cán bộ xác định tốt nhiệm vụ, hoàn thành chức trách được giao. Công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh cơ bản được giữ vững và phát huy, do vậy chất lượng đảng viên và tổ chức Đảng hàng năm đều được nâng lên tạo được bước chuyển biến rõ rệt trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường, xây dựng tốt sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nhà trường vững mạnh toàn diện.
Với những kết quả đã làm được trong nhiệm kỳ 2005 – 2010, trong nhiệm kỳ 2010 – 2015 xác định Cấp ủy các cấp cần tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung nghị quyết đại hội đến từng cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn trường, nhằm thống nhất nhận thức về nhiệm vụ, sẵn sàng nhận và hòan thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tại Đại hội nhiệm kỳ 2010 – 2015, bằng hình thức bỏ phiếu kín, Đảng bộ Trường Quân sự đã trực tiếp bầu ra Bí thư, Phó Bí thư và các đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên.

Dương Nguyên