Thứ bảy,  24/02/2024

Phát động cuộc thi viết "Ðảng trong cuộc sống hôm nay"

Ngày 25-3, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo T.Ư, Ban Dân vận T.Ư, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận T.Ư, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư, Đảng ủy Khối doanh nghiệp T.Ư, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Lễ phát động cuộc thi viết "Đảng trong cuộc sống hôm nay". Đồng chí Nguyễn Bắc Son, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư và đại diện lãnh đạo Ban Đảng ở T.Ư; các cơ quan phối hợp tổ chức tham dự.Cuộc thi nhằm góp phần thúc đẩy triển khai sâu rộng Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", với chủ đề năm 2010: Học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về "Xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh""; thực hiện Chỉ thị số 32-CT/T.Ư ngày 20-3-2009 của Bộ...

Ngày 25-3, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo T.Ư, Ban Dân vận T.Ư, Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận T.Ư, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư, Đảng ủy Khối doanh nghiệp T.Ư, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Lễ phát động cuộc thi viết “Đảng trong cuộc sống hôm nay”. Đồng chí Nguyễn Bắc Son, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư và đại diện lãnh đạo Ban Đảng ở T.Ư; các cơ quan phối hợp tổ chức tham dự.

Cuộc thi nhằm góp phần thúc đẩy triển khai sâu rộng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, với chủ đề năm 2010: Học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh””; thực hiện Chỉ thị số 32-CT/T.Ư ngày 20-3-2009 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 – 2010; thiết thực kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng và chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng. Đồng thời cuộc thi cũng là dịp tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng và các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị các cấp trong suốt 80 năm qua; góp phần tổng kết lý luận và thực tiễn công tác xây dựng, chỉnh đốn và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Tại lễ phát động, Ban Tổ chức cuộc thi đã công bố thể lệ cuộc thi và nhận bài dự thi từ ngày 25-3 đến hết ngày 31-8

Theo Nhandan