Thứ bảy,  24/02/2024

Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại huyện Lộc Bình

LSO-Thực hiện chương trình giám sát năm 2010 của HĐND tỉnh, ngày 25/3/2010, Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Trương Hùng Anh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã thực hiện giám sát về tình hình, kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo (KNTC) của công dân trên địa bàn huyện Lộc Bình.Trong những năm đổi mới, Lộc Bình là địa phương “tập hợp” các dự án lớn của tỉnh như khu kinh tế cửa khẩu Chi Ma, Cụm công nghiệp Na Dương, dự án quốc lộ 4B và nhiều dự án khác. Các dự án này tạo điều kiện cho sự phát triển mạnh mẽ về KTXH, nhưng cũng gây ảnh hưởng tới đời sống của nhiều hộ dân và diện tích đất đai trên địa bàn. Riêng năm 2009 và 3 tháng đầu năm 2010, số đơn KNTC là 606 đơn thư, trong đó có 235 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và 371 đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã. Nội dung các đơn thư chủ yếu thuộc lĩnh vực bồi thường GPMB, dự án nâng cấp cải tạo quốc lộ...

LSO-Thực hiện chương trình giám sát năm 2010 của HĐND tỉnh, ngày 25/3/2010, Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Trương Hùng Anh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã thực hiện giám sát về tình hình, kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo (KNTC) của công dân trên địa bàn huyện Lộc Bình.
Trong những năm đổi mới, Lộc Bình là địa phương “tập hợp” các dự án lớn của tỉnh như khu kinh tế cửa khẩu Chi Ma, Cụm công nghiệp Na Dương, dự án quốc lộ 4B và nhiều dự án khác. Các dự án này tạo điều kiện cho sự phát triển mạnh mẽ về KTXH, nhưng cũng gây ảnh hưởng tới đời sống của nhiều hộ dân và diện tích đất đai trên địa bàn. Riêng năm 2009 và 3 tháng đầu năm 2010, số đơn KNTC là 606 đơn thư, trong đó có 235 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và 371 đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã. Nội dung các đơn thư chủ yếu thuộc lĩnh vực bồi thường GPMB, dự án nâng cấp cải tạo quốc lộ 4B, Dự án khu kinh tế cửa khẩu Chi Ma… Thực hiện Luật KNTC và Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện, các xã và các cơ quan chuyên môn của huyện đã tích cực giải quyết, đến nay tỷ lệ giải quyết tại cấp huyện đạt 90,2%, cấp xã đạt 90,8%.

Sau các ý kiến chất vấn và giải trình, kết luận buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị địa phương cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tiếp dân; nhận và phân loại kịp thời đơn thư KNTC để giải quyết tốt các kiến nghị của công dân, hạn chế đơn thư tồn đọng. Có như vậy, mới đảm bảo ổn định chính trị để phát triển. Trong thời gian tới, Lộc Bình sẽ có nhiều dự án mới và dự án mở rộng. Việc phối hợp với các cơ quan, các doanh nghiệp cần làm tốt hơn khi triển khai để hạn chế đến mức thấp nhất đơn thư KNTC. Đối với những vụ việc phức tạp, cần tranh thủ sự giúp đỡ của các cơ quan chuyên môn của tỉnh để có căn cứ trả lời và giải quyết theo đúng pháp luật, có lý có tình.

MH