Chủ nhật,  10/12/2023

Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ nhiệm kỳ 2010-2015

LSO-Sáng ngày 25/3/2010, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đã tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Trung Tuyến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối CQDC Đảng tỉnh.Hiện nay, Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ có 42 đảng viên, sinh hoạt tại 5 chi bộ. Nhiệm kỳ 2005-2010, Đảng bộ nhà trường đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, quản lý đảng viên. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng viên từng bước được nâng cao, công tác phát triển đảng viên vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Thực hiện đúng quy định của Đảng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Tình hình chính trị tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ luôn ổn định, có lập trường vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các chi bộ, Đảng bộ luôn đạt TSVM. Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ nhà trường tiếp...

LSO-Sáng ngày 25/3/2010, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đã tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Trung Tuyến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối CQDC Đảng tỉnh.
Hiện nay, Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ có 42 đảng viên, sinh hoạt tại 5 chi bộ. Nhiệm kỳ 2005-2010, Đảng bộ nhà trường đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, quản lý đảng viên. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng viên từng bước được nâng cao, công tác phát triển đảng viên vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Thực hiện đúng quy định của Đảng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Tình hình chính trị tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ luôn ổn định, có lập trường vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các chi bộ, Đảng bộ luôn đạt TSVM. Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ nhà trường tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên và quần chúng. Thực hiện tốt phong trào “dạy tốt, học tốt”, công tác nghiên cứu khoa học gắn với lý luận thực tiễn, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho tỉnh có phẩm chất đạo đức, trình độ lý luận chính trị vững vàng, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực quản lý điều hành và thực thi công vụ.

Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành, bầu trực tiếp Bí thư, Phó Bí thư và đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối CQDC Đảng tỉnh.

Thanh Huyền