Thứ ba,  28/11/2023

Thành đoàn biểu dương điển hình tiên tiến

LSO-Ngày 25/3, Thành đoàn thành phố Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị biểu dương thanh niên tiên tiến giai đoàn 2005 – 2010 và kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3/1931 - 26/3/2010. Tham dự có 200 đoàn viên đại diện cho các chi đoàn trên địa bàn thành phố.Trong những năm qua, tuổi trẻ Lạng Sơn đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển của đời sống kinh tế - văn hoá – xã hội. Các phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc”, “Bốn đồng hành cùng với thanh niên lập thân lập nghiệp” được tổ chức triển khai mạnh mẽ trong toàn Đoàn, tính đến tháng 2/2010 tổng dư nợ hỗ trợ phát triển sản xuất, mở rộng các dự án kinh tế trên 2 tỷ đồng. Hưởng ứng phong trào thi đua “Tuổi trẻ thành phố Lạng Sơn chung tay xoá nhà dột nát cho người nghèo”, thanh niên thành phố đã quyên góp xoá 8 ngôi nhà dột nát và xây dựng 1 ngôi nhà đại đoàn kết, 4 công trình thanh niên…. Trong 5 năm...

LSO-Ngày 25/3, Thành đoàn thành phố Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị biểu dương thanh niên tiên tiến giai đoàn 2005 – 2010 và kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3/1931 – 26/3/2010. Tham dự có 200 đoàn viên đại diện cho các chi đoàn trên địa bàn thành phố.
Trong những năm qua, tuổi trẻ Lạng Sơn đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển của đời sống kinh tế – văn hoá – xã hội. Các phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc”, “Bốn đồng hành cùng với thanh niên lập thân lập nghiệp” được tổ chức triển khai mạnh mẽ trong toàn Đoàn, tính đến tháng 2/2010 tổng dư nợ hỗ trợ phát triển sản xuất, mở rộng các dự án kinh tế trên 2 tỷ đồng. Hưởng ứng phong trào thi đua “Tuổi trẻ thành phố Lạng Sơn chung tay xoá nhà dột nát cho người nghèo”, thanh niên thành phố đã quyên góp xoá 8 ngôi nhà dột nát và xây dựng 1 ngôi nhà đại đoàn kết, 4 công trình thanh niên…. Trong 5 năm qua, thành Đoàn đã kết nạp thêm 2.714 đoàn viên, 2.073 hội viên mới, giới thiệu cho Đảng 488 đoàn viên ưu tú.

Hội nghị đã biểu dương 15 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2005 – 2010.

Thúy Vương