Thứ tư,  29/11/2023

Đình Lập bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ quản lý giáo dục

LSO-Ngày 27-3 Tại Đình Lập, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trường chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trí cho cán bộ quản lý cấp mần non, tiểu học, trung học cơ sở trong toàn huyện.Trong 5 tuần, các học viên được truyền đạt những kiến thức cơ bản về lý luận chủ nghĩa Mác Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà Nước đối với ngành giáo dục và đào tạo. Kết thúc lớp học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khoá bồi dưỡng....

LSO-Ngày 27-3 Tại Đình Lập, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trường chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trí cho cán bộ quản lý cấp mần non, tiểu học, trung học cơ sở trong toàn huyện.
Trong 5 tuần, các học viên được truyền đạt những kiến thức cơ bản về lý luận chủ nghĩa Mác Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà Nước đối với ngành giáo dục và đào tạo.
Kết thúc lớp học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khoá bồi dưỡng.

Hà Lành