Thứ sáu,  06/08/2021

UBND tỉnh họp báo thường kỳ quý I/2021

LSO-Ngày 13/1/2021, UBND tỉnh tổ chức họp báo thường kỳ quý I/2021.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Phùng Quang Hội, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đồng chủ trì buổi họp báo. Tham dự họp báo có đại diện lãnh đạo, phóng viên của 13 cơ quan báo chí trung ương và địa phương.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc tại buổi họp báo

Phát biểu khai mạc buổi họp báo, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Trong năm 2020, mặc dù diễn biến thiên tai, dịch bệnh phức tạp nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt 2,09%, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã năng động, sáng tạo vượt qua khó khăn, duy trì và phát triển kinh doanh. Trong 18 chỉ tiêu chủ yếu năm 2020, có 14 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt, 4 chỉ tiêu chưa đạt. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, tổng thu ngân sách năm 2020 được 7.218 tỷ đồng, đạt 123,1% so với dự toán trung ương giao và đạt 117,4% so với dự toán HĐND tỉnh giao. Công tác an sinh xã hội được duy trì thực hiện tốt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, an ninh trên tuyến biên giới ổn định… Đạt được kết quả nêu trên có sự đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương, đồng hành cùng tỉnh vượt qua mọi khó khăn, thách thức.

Tại buổi họp báo, các cơ quan báo chí đề nghị UBND tỉnh cung cấp các thông tin liên quan đến các vấn đề như: giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; giải pháp thu hút đầu tư, cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh; vấn đề đầu tư công năm 2021 và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; giải pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại, nâng cao năng lực thông quan hàng hóa khu vực cửa khẩu; vấn đề quy hoạch khu trung tâm báo chí tập trung…

Các nội dung đề nghị cung cấp thông tin, kiến nghị của các nhà báo đã được các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở ngành liên quan giải đáp thỏa đáng.


Đồng chí Phùng Quang Hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu
định hướng công tác tuyên truyền báo chí trong thời gian tới

Về định hướng tuyên truyền trong năm 2021, đồng chí Phùng Quang Hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị, các cơ quan báo chí tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về Chương trình số 04-CTr/TU, ngày 6/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 9/12/2020 của Tỉnh uỷ Lạng Sơn về nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và Chị thị số 01/CT-UBND ngày 5/1/2021 về việc thực hiện chủ đề năm 2021 “siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”. Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí đặc biệt chú ý tuyên truyền Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân; công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp trong năm 2021. Tăng cường các bài viết đấu tranh phản bác các thông tin chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch…

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cũng đề nghị các cơ quan của tỉnh chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí phục vụ công tác tuyên truyền trong năm 2021.

TRANG NINH