Thứ sáu,  06/08/2021

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kỳ thứ tư

LSO-Sáng nay (14/1), đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kỳ thứ tư, khoá XVII.

Hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến 9 nội dung quan trọng. Trong đó, tại hội nghị này đã họp Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo nội dung thông báo số 238-TB/TW, ngày 23/12/2020 của Bộ Chính trị.

Đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có 21 đại biểu (19 đại biểu của tỉnh và 2 đại biểu Trung ương).

Tại buổi họp đoàn, các đại biểu đã nghe thông báo một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức đại hội, hoạt động của Đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn tại Đại hội. Các đại biểu đã thống nhất dự thảo góp ý vào quy chế làm việc, quy chế bầu cử, chương trình làm việc của đại hội.

Về nội dung này, sau khi họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất về đại biểu là trưởng đoàn, phó trưởng đoàn, thư ký đoàn. Đồng thời phân công đại biểu đại diện Đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn trả lời phỏng vấn của cơ quan báo chí theo từng nhóm nội dung.

Trong chương trình hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về nội dung tờ trình của Đảng đoàn HĐND tỉnh về dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; tờ trình của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, sau khi nghe dự thảo tờ trình của cơ quan soạn thảo, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, góp ý bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung. Đồng thời, thống nhất nội dung kế hoạch thực hiện Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị gồm 3 phần: mục đích, yêu cầu; nội dung, nhiệm vụ chủ yếu; tổ chức thực hiện.

Trong đó, phần 2 (nội dung, nhiệm vụ chủ yếu) gồm 10 mục, cụ thể như: xây dựng kế hoạch thực hiện, tổ chức phổ biến quán triệt; thành lập các tổ chức chỉ đạo, phụ trách bầu cử; công tác tuyên truyền về bầu cử; phát động thi đua chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; ứng cử, hiệp thương, giới thiệu người ứng cử và tuyên truyền và tuyên truyền, vận động bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND…


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu Đảng đoàn HĐND tỉnh tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo ngắn gọn, súc tích, câu từ chặt chẽ, rõ ràng, bám sát Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị. Đối với dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 45, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần làm rõ hơn thời gian, lộ trình thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ để đảm bảo triển khai kế hoạch hiệu quả.

Hội nghị cũng thảo luận, thống nhất thông qua một số nội dung khác như: báo cáo về việc tổ chức kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021; tờ trình của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về việc đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 và phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc; tờ trình của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về việc xem xét, ban hành Kết luận tiếp tục thực hiện Đề án Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025 và những năm tiếp theo (theo Quyết định số 456-QĐ/TU, ngày 2/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ) và Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số các cấp tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 và những năm tiếp theo (theo Quyết định số 457-QĐ/TU, ngày 2/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ)…

TRÍ DŨNG – PHƯƠNG DUNG