Thứ bảy,  26/11/2022

Đảng bộ phường Đông Kinh một nhiệm kỳ nhìn lại

LSO-5 năm qua, Đảng bộ phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, đạt được kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.Hoạt động thương mại ở chợ Đông Kinh góp phần cho nguồn thu ngân sách nhà nước-Ảnh: M.V.HKinh tế tiếp tục phát triển với tốc tộ tăng trưởng khá. Thương mại - dịch vụ chiếm tỷ trọng khá cao trong kinh tế của phường, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có tiến bộ, từng bước khai thác được tiềm năng thế mạnh của địa phương. Đã tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế đầu tư phát triển, đến nay trên địa bàn phường có 273 cơ sở kinh doanh thương mại- dịch vụ 26 công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân, 43 hộ sản xuất vật liệu xây dựng... góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống người lao động. Nông nghiệp chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, giá trị sản xuất nông nghiệp hàng năm tăng từ 2-3%. Chăn nuôi tiếp tục phát triển, đàn gia súc,...

LSO-5 năm qua, Đảng bộ phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, đạt được kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.
Hoạt động thương mại ở chợ Đông Kinh góp phần cho nguồn thu ngân sách nhà nướcẢnh: M.V.H
Kinh tế tiếp tục phát triển với tốc tộ tăng trưởng khá. Thương mại – dịch vụ chiếm tỷ trọng khá cao trong kinh tế của phường, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có tiến bộ, từng bước khai thác được tiềm năng thế mạnh của địa phương. Đã tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế đầu tư phát triển, đến nay trên địa bàn phường có 273 cơ sở kinh doanh thương mại- dịch vụ 26 công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân, 43 hộ sản xuất vật liệu xây dựng… góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống người lao động.
Nông nghiệp chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, giá trị sản xuất nông nghiệp hàng năm tăng từ 2-3%. Chăn nuôi tiếp tục phát triển, đàn gia súc, gia cầm bình quân hàng năm tăng 5%. Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch, năm 2005 thu được 3 tỷ 682 triệu đồng, đến năm 2009 thu được 4 tỷ 105 triệu đồng, tăng 11,4%. Cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật được tăng cường đầu tư, 98% đường ngõ phố được bê tông hóa, tổng chiều dài trên 5000m, với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm; trong đó nhân dân đóng góp 695 triệu đồng; đã xây dựng, sửa chữa 7 nhà văn hóa khối, lắp đặt đường điện chiếu sáng ban đêm được 27 ngõ phố. Giáo dục – đào tạo có bước phát triển mới, tỷ lệ học sinh chuyển cấp ở bậc tiểu học đạt 100%; tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 99,5%. Cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học được đầu tư nâng cấp đạt chuẩn quốc gia; quan tâm làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục. Trạm xá được nâng cấp đạt chuẩn quốc gia, công tác y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được chú trọng, chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân được nâng lên. Công tác vệ sinh phòng dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm được coi trọng và thường xuyên tăng cường các biện pháp kiểm tra giám sát không để dịch bệnh xảy ra. Tiêm phòng và nhỏ thuốc cho trẻ em hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu, thực hiện tốt các chương trình quốc gia về y tế, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,9%, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm từ 12% xuống còn 11%. Công tác phòng chống HIV/AIDS, phòng, chống tệ nạn xã hội có chuyển biến tích cực. Thực hiện tốt chính sách đối với người có công và bảo trợ xã hội, số hộ nghèo đến nay còn 15 hộ chiếm 0,54% giảm 8 hộ so với đầu nhiệm kỳ, vận động nhân dân và các tổ chức ủng hộ tiền xây dựng nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách được 7 nhà, với tổng số tiền 164 triệu đồng.
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” thường xuyên được quan tâm lãnh đạo. Số hộ được công nhận gia đình văn hóa năm 2005 đạt 80,3%; 5/10 khu dân cư tiên tiến, đến năm 2009, 86% hộ được công nhận gia đình văn hóa, 10/10 khối đạt khu dân cư tiên tiến. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, tạo môi trường lành mạnh cho kinh tế phát triển. Hệ thống chính trị từ phường đến khối phố được tăng cường, củng cố, xây dựng trong sạch vững mạnh, từng tổ chức đã và đang phát huy vai trò của mình để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 76-80%, chi bộ đạt trong sạch vững mạnh 85%; không có chi bộ yếu kém, Đảng bộ 5 năm liền được công nhận trong sạch vững mạnh. Bên cạnh những kết quả, thành tích đạt được, Đảng bộ phường Đông Kinh còn có những khó khăn, khuyết điểm, yếu kém cần khắc phục. Song khẳng định những kết quả, tiến bộ đạt được 5 năm qua trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo là cơ sở, tiền đề vững chắc để Đại hội Đảng bộ phường Đông Kinh nhiệm kỳ 2010-2015 quyết định những mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, giải pháp thực hiện nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp với tinh thần: “đoàn kết, sáng tạo nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng xây dựng phường Đông Kinh ngày càng vững mạnh”.

Lê Triệu Bình