Thứ bảy,  01/10/2022

Đoàn khảo sát Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội làm việc với Đoàn Luật sư

LSO-Ngày 30/3/2010, Đoàn khảo sát Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội do đồng chí Hoàng Văn Minh, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đoàn Luật sư Lạng Sơn, khảo sát, nghiên cứu thực tiễn tình hình chấp hành pháp luật trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp (luật sư).Làm việc với Đoàn khảo sát về phía tỉnh ta có bà Trần Thị Hoa Sinh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, ông Hà Văn Thanh, Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh.Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh báo cáo Đoàn khảo sát.Đoàn Luật sư Lạng Sơn có 19 người, trong đó, trên 70% luật sư đã hành nghề được hơn 10 năm, là các thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên đã nghỉ hưu nên có nhiều kinh nghiệm trong tố tụng. Trong những năm qua, các tổ chức, chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư và luật sư hành nghề với tư cách cá nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh cơ bản đã phát huy được vai trò, vị trí của mình trong việc đại diện,...

LSO-Ngày 30/3/2010, Đoàn khảo sát Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội do đồng chí Hoàng Văn Minh, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đoàn Luật sư Lạng Sơn, khảo sát, nghiên cứu thực tiễn tình hình chấp hành pháp luật trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp (luật sư).

Làm việc với Đoàn khảo sát về phía tỉnh ta có bà Trần Thị Hoa Sinh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, ông Hà Văn Thanh, Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh.

Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh báo cáo Đoàn khảo sát.
Đoàn Luật sư Lạng Sơn có 19 người, trong đó, trên 70% luật sư đã hành nghề được hơn 10 năm, là các thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên đã nghỉ hưu nên có nhiều kinh nghiệm trong tố tụng. Trong những năm qua, các tổ chức, chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư và luật sư hành nghề với tư cách cá nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh cơ bản đã phát huy được vai trò, vị trí của mình trong việc đại diện, bào chữa để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của khách hàng yêu cầu hoặc được cơ quan có thẩm quyền cử, chỉ định tham gia tố tụng. Kết quả, từ năm 2007 đến nay, đã tham gia giải quyết được 753 vụ việc các loại. Nhân dịp này, Đoàn Luật sư đã có một số kiến nghị như: Đề nghị Nhà nước có chính sách hỗ trợ phát triển nghề luật sư, đặc biệt đối với các tỉnh miền núi; đầu tư trụ sở, trang thiết bị văn phòng làm việc của Đoàn.

Đồng chí Hoàng Văn Minh phát biểu tại buổi khảo sát.
Phát biểu tại buổi khảo sát, sau khi ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Đoàn Luật sư trong những năm qua, đồng chí Hoàng Văn Minh, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị Đoàn Luật sư cần nâng cao chất lượng hoạt động của luật sư, cả về số lượng và chất lượng nhằm tạo uy tín, sự hấp dẫn đối với nhân dân. Sở Tư pháp quan tâm hơn nữa đến tổ chức hành nghề luật sư: những khó khăn, vướng mắc để kịp thời đề xuất, xử lý tạo điều kiện để luật sự hoạt động tốt nhất, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đề nghị tỉnh quan tâm để Đoàn luật sư có nơi làm việc ổn định. Đồng thời, tiếp thu kiến nghị của Đoàn để đề xuất với Quốc hội có những quy định phù hợp với tình hình thực tế của một tỉnh miền núi.

Minh Thảo