Thứ bảy,  24/02/2024

Quý I đảng bộ tỉnh kết nạp được 303 đảng viên mới

LSO-Hết quý I năm 2010, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã kết nạp được 303 đảng viên mới, đưa tổng số đảng viên trong toàn tỉnh lên 45.632 đảng viên. Do làm tốt công tác phát triển đảng viên nên tỷ lệ đảng viên so với dân số của tỉnh ngày một tăng. Cùng với nhiệm vụ phát triển đảng viên, các tổ chức cơ sở đảng đã thực hiện tốt việc tự phê bình và phê bình thẳng thắn trong đánh giá, kiểm điểm, làm rõ ưu, khuyết điểm của từng tổ chức và mỗi đảng viên, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2009 diễn ra nghiêm túc, theo đúng quy trình. Kết quả: có 755/758 tổ chức cơ sở đảng được đánh giá, đạt 99,6%. Trong đó, tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, chiếm 54,83% (tăng 9,28% so với năm 2008). Tổng số đảng viên được đánh giá là 39.936 đảng viên, trong đó số đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 5.183, chiếm 12,98% (tăng 2,82% so với năm...

LSO-Hết quý I năm 2010, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã kết nạp được 303 đảng viên mới, đưa tổng số đảng viên trong toàn tỉnh lên 45.632 đảng viên. Do làm tốt công tác phát triển đảng viên nên tỷ lệ đảng viên so với dân số của tỉnh ngày một tăng.
Cùng với nhiệm vụ phát triển đảng viên, các tổ chức cơ sở đảng đã thực hiện tốt việc tự phê bình và phê bình thẳng thắn trong đánh giá, kiểm điểm, làm rõ ưu, khuyết điểm của từng tổ chức và mỗi đảng viên, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2009 diễn ra nghiêm túc, theo đúng quy trình. Kết quả: có 755/758 tổ chức cơ sở đảng được đánh giá, đạt 99,6%. Trong đó, tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, chiếm 54,83% (tăng 9,28% so với năm 2008). Tổng số đảng viên được đánh giá là 39.936 đảng viên, trong đó số đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 5.183, chiếm 12,98% (tăng 2,82% so với năm 2008).

MC